Federatie Particulier Grondbezit

Minister Van der Wal verdiept zich in werk jagers tijdens bezoek Arkemheenpolder

November 7, 2023 by FPG

NIJKERK - Minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal is maandag 6 november met de jagers mee het veld in geweest. In de Arkemheenpolder bij Nijkerk bekeek zij met eigen ogen wat jagers bijdragen aan biodiversiteit en optimalisering van het leefgebied van kwetsbare diersoorten. De minister plaatste onder meer een broedkorf, kreeg uitleg over ganzenbeheer en het belang van het gebruik van de wildtellingen van jagers. Het werkbezoek was georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Jagersverenging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

Jagers zijn met hun kennis en kunde van het buitengebied een onmisbare schakel in het agrarisch natuurbeheer. Terwijl de minister met een verrekijker verschillende weidevogels, eenden en ganzen spotte, werd zij bijgepraat over de bescherming van kwetsbare soorten tegen een veelheid aan roofdieren. Ook algemeen voorkomende soorten, zoals de gans, dreigen de balans in de polder te verstoren. Van der Wal: “De Arkemheenpolder is een prachtig gebied zoals het is. Goed om eens in de praktijk te zien hoe jagers zich inzetten voor faunabeheer en het in stand houden van dit natuurgebied.”

Samenwerking

Bij het beheer in de Arkemheenpolder werken de jagers van wildbeheereenheid Nijkerk en omgeving nauw samen met het Agrarisch Collectief en Staatsbosbeheer. Namens FPG was bestuurslid Sander Wurfbain aanwezig.

Balans in het veld

Eén van de verantwoordelijkheden die jagers op zich nemen is het plaatsen van broedkorven. Deze veilige nestplaatsen voor onder meer de wilde eend, zorgen ervoor dat zij hun eieren veilig kunnen uitbroeden. Kraaien, reigers, vossen en andere roofdieren kunnen er niet bij. Minister Van der Wal ging enthousiast te water om een broedkorf te plaatsen. Van der Wal: “Dit is ook wat jagers doen. En dat is ook de reden van mijn bezoek: met eigen ogen zien wat jagers kunnen betekenen voor de balans in het veld.”

Bevolking bijna verdubbeld

Ook maakte de minister kennis met de warmtebeeldkijker en werd zij bijgepraat over het belang van de tellingen van jagers. De NEM-tellingen vinden vaak plaats in meer vogelrijke gebieden, terwijl dat meestal niet gebieden zijn waar de meeste hazen leven. Ook werd er aandacht besteed aan de bevolkingsontwikkeling: de populatie Nederland bijna verdubbeld sinds 1950. In gemeente Nijkerk alleen al is het aantal inwoners sinds 1994 met 30% toegenomen. Dit is illustratief voor heel Nederland en heeft een enorme impact op het grondgebruik.

Nederland op slot

Er is minder plaats voor dieren, zoals ook de haas. Maar het betekent niet per definitie dat het ook slecht gaat met de hazen in de agrarische gebieden rond Nijkerk. Algemeen voorkomende soorten gelijkstellen aan kwetsbare of bedreigde soorten het nagenoeg onmogelijk maakt om te blijven bouwen aan woningen en wegen. Dan gaat Nederland op slot, zo stelden de jagersverenigingen en de FPG.