Federatie Particulier Grondbezit

Houtoogstverbod van de baan? Goed voor de kwaliteit van onze bossen!

November 8, 2023 by FPG

In maart 2022 werd aangekondigd dat de provincie Gelderland houtoogst wilde verbieden om natuurdoelen te halen. GPG is van mening dat dit middelvoorschrift zonder overleg met boseigenaren niet juist is. Na een goede inzet van GPG is het originele plan al aangepast. Nu lijkt het alsnog helemaal van tafel te gaan.

GPG heeft samen met de andere grond- en boseigenaren van de Veluwe, het Grondeigenaren Overleg Veluwe (GOV), zich hard ingezet tegen dit voorstel. Nadat voor enkele duizenden hectaren een houtoogstverbod al is afgezwakt tot een beperking lijkt nu het ultieme doel binnen handbereik. 

Motie ingediend

Indiener Freek Rebel (ChristenUnie) - gesteund door de VVD, BBB, JA21 en de SGP - heeft hierop een motie ingediend. Hierin roepen zij gezamenlijk op om het verbod op houtoogst, als ook de houtoogstbeperking, te wijzigen en opnieuw met de boseigenaren in gesprek te gaan om gezamenlijk afspraken te maken over een geschikt alternatief voor het houtoogstverbod en de houtoogstbeperking waarmee de doelen bereikt gaan worden.

Goed voor de kwaliteit bossen 

Deze motie betekent voor de leden van het GPG dat zij erkent worden in het duurzaam beheer en de instandhouding van gezonde bossen in de provincie. Dat boseigenaren straks zelf met de provincie tot afspraken kunnen komen zal resulteren in maatwerk en draagvlak om de gestelde natuurdoelen te kunnen behalen. Dat is vooral goed nieuws voor de kwaliteit van de bossen.

UPDATE 9-11-2023: de motie is aangenomen