Federatie Particulier Grondbezit

Eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag

November 16, 2023 by FPG

GPG is een van de partners van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland omdat we geloven dat dat het combineren van natuur en landbouw veel meerwaarde biedt. Op landgoederen gebeurt dit al eeuwen, maar met de stikstofopgaven is het actueler dan ooit.

De eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag vond plaats op 14 november in Aalten op Suzie's Farm. In een panelgesprek spraken Heleen Lansink en Suzanne (Suzie) Ruesink. Twee echte ondernemers die benadrukten wat een rode draad zou blijken te zijn gedurende de dag. 'Kom van je erf af!'

Zoals een deelnemer het later krachtig verwoordde: 'Ik heb het meest geleerd van mensen die het niet met mij eens waren.' Hij vertelde over de wandeling die hij over zijn erf en grasland maakte met een ecoloog. Waar hijzelf een prachtig grasland zag was de ecoloog een droevig gestemd. Die zag een biodiversiteitswoestijn van raaigras. 

Verdienmodellen kregen, terecht, veel aandacht. Van de zes workshops waren er twee aan verdienmodellen gewijd. In de ene workshop was veel aandacht voor de beloningsdriehoek: minder kosten, meer burger, meer markt. Minder kosten door minder input van krachtvoer en kunstmest. Meer burger door vergoeding van ecodiensten. Meer markt via initiatieven zoals ‘On the way to Planetproof’.

In de andere workshop werd weer benadrukt dat van je erf afkomen en leren van anderen door 'een kijkje in de keuken' te nemen heel belangrijk is. Met goed ondernemerschap en vakmanschap is het mogelijk om rendabel natuurinlusief te boeren. Ondanks dat het systeem er nog niet op is ingericht. Er is niet één verdienmodel. Elke ondernemer zal moeten uitzoeken wat bij hem of haar past. Welke grond? Wat vind de familie er van? Welke kansen en beperkingen volgen uit mijn locatie? Wat vind ik leuk?

Dat laatste was de tweede boodschap van de dag. Doe wat je leuk vindt en bij je past.