Federatie Particulier Grondbezit

Houtoogstverbod, politiek pakt door

November 16, 2023 by FPG

Na de aangenomen motie tegen het houtoogstverbod is nu ook een amendement aangenomen. Daarmee is de tekst van de omgevingsverordening aangepast en zijn alle verwijzingen naar het houtoogstverbod er uit gehaald.

Dit is goed nieuws voor de bossen en de boseigenaren op de Veluwe. Nu kunnen de boseigenaren zelf met de provincie tot afspraken komen. De natuurdoelen kunnen dan, met draagvlak, op een beter manier behaald worden. Gelukkig wordt er nu weer vertrouwd op de kennis en kunde van de eigenaren en beheerders. 

Freek Rebel (ChristenUnie) heeft het amendement ingediend met steun van BBB, VVD, JA21 en de SGP. GPG waardeert de inzet van dhr. Rebel zeer. Nu is de weg open voor een constructieve dialoog.