Federatie Particulier Grondbezit

Tweede Kamerverkiezingen 2023

November 21, 2023 by FPG

Op 22 november zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De laatste Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats in 2021. In verband met de val van het huidige kabinet zijn de verkiezingen naar voren gehaald.

In de aanloop naar de verkiezingen voerde Federatie Particulier Grondbezit verkiezingsacties uit. De FPG pleit bij de landelijke politiek voor betere regels waar grondbezitters op een goede manier uitvoering aan kunnen geven. 

Gerbrand van 't Klooster, directeur van de FPG:
'In het politiek debat is particulier eigendom en de functie van vermogen vaak onderbelicht. Ik wens een nieuwe Kamer en nieuw kabinet toe dat zij die waarden die als besloten liggen erkennen als een groot goed dat je moet koesteren voor een mooi en leefbaar land. Daarvoor is ruimte nodig voor ontwikkelingen, investeringen en beheer in plaats van meer belastingen.'

Hoe verhouden de verkiezingsprogramma's zich tot de belangen van de leden van FPG?

In onderstaande tabel zijn de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen genoteerd op basis van hun meningen over de volgende punten:

  1. Grondeigenaren worden aangemoedigd om water- en bodemmaatregelen te nemen.
  2. Duurzame houtoogst en bosaanleg wordt aangemoedig. 
  3. In de toekomst is er meer ruimte voor slimme combinaties van natuur en landbouw, met ontwikkelingsruimte voor natuur en toekomstperspectief voor agrariers
  4. Er zijn meer goed uitgeruste groene BOA's nodig om ons buitengebied veilig te houden
  5. Box 3 wordt hervormd zodat alleen daadwerkelijk rendement wordt belast
  6. Duurzame jacht blijft een belangrijke vorm van natuurbeheer
  7. Vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer krijgt aandacht en waardering.

Hoe belangrijk zij het onderwerp vinden wordt aangeduid met 'groen' (positief), 'rood' (negatief), 'oranje' (neutraal of geen mening). De scores zijn gebaseerd op een zo nauwkeurig mogelijke interpretatie van de teksten van de verkiezingsprogramma’s.

Verkiezingsdocu

Overzicht verkiezingsprogramma's

Hieronder vindt u een overzicht van alle politieke partijen die deze verkiezingen meedoen en hun verkiezingsprogramma's.