Federatie Particulier Grondbezit

Europese samenwerking natuurbeheerders; focus op veengrond

November 24, 2023 by FPG

Op 7 en 8 november j.l. vond de international bijeenkomst van natuurbeheerders, de ELO, plaats in Amiens, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst heeft regioadviseur René de Bont deelgenomen aan de workshops over de toekomst van de Europese Veengronden en over het Financieren van Natuurbeheer. René is tevens co-chair van de ENPLC werkgroep Financial Incentives. In deze werkgroep wordt het FPG Landgoedmodel en onze visie over de overgangsgronden gepromote. Hierbij staat het ondernemerschap van grondeigenaren en beheerders/active farmers centraal.

Bij de Peatlands/veengronden, welke ook in beeld komen in de nieuwe ‘Nature Restoration Law’ lag de focus op de agrarische sector. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Wat is nodig voor restauratie en duurzaam beheer door de landbouwers?

In diverse landen in Noordwest Europa zijn projecten opgestart met focus op verlaging van uitstoot. Opvallend was de presentatie van Clara Diebolt, van AC3A (Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique). Zij vormt de brug tussen boeren en ecologen. De interregionale organisatie heeft diverse ondernemers in veengebieden gesproken en constateert dat veehouders focussen op de productiviteit van het grasland en trots zijn op hun melk- en vleesproducten. Aanpassingen van het grondgebruik en met name de stap maken naar passende plantaardige gewassen en natuurbeheer is een lastige. Paludiculture/natte teelten op boerenland zullen rendabel moeten worden; de kennisoverdracht via scholen en studieclubs van boeren moet opgang komen. Hierbij zijn zowel keukentafelgesprekken als lange termijn businesscases nodig. Vanuit meerdere landen komt het inzicht dat graasdieren blijven nodig in de overgangsgebieden om het vernatte veenland te beheren en open te houden. Zo wordt in de UK via pastureforlife ingezet op de voeding van rundvee op basis van 100% graslandproducten. 

Jurgen Tack, directeur van ELO, zet in op het invoeren van een nieuw Europees systeem van carboncredits, waarbij de grondeigenaar/ondernemer betaalt wordt voor zijn ecosysteemdiensten en minder afhankelijk wordt van subsidies. In het slotsymposium van het ENPLC project, wat in Brussel in maart 2024 wordt georganiseerd, zal het Carbonsysteem worden geïntroduceerd.

Foto: Clara Diebolt