Federatie Particulier Grondbezit

Handreiking OPG project Natuurherstel en Erfgoed: Het herkennen van landschapshistorische structuren bij natuurherstelwerkzaamheden

December 13, 2023 by FPG

Het afgelopen jaar heeft het OPG gewerkt aan het project “Natuurherstel en Erfgoed”.
Op meerdere landgoederen en natuurterreinen speelt het vraagstuk hoe natuurdoelstellingen en maatregelen samen kunnen gaan met het behoud van cultuurhistorische elementen en waarden.

Beheerders zijn de beschermers van landschapshistorische waarden en structuren in hun gebieden, maar dienen in deze tijd ook te voldoen aan natuurdoelstellingen. Wanneer er gekozen wordt om natuurherstelmaatregelen uit te voeren op een terrein kan het zijn dat de cultuurhistorische structuren die hier aanwezig zijn onomkeerbaar beschadigd raken bij de uitvoering.
Deze handreiking is bedoeld om te zorgen dat natuurherstelwerkzaamheden hand in hand kunnen gaan met de bescherming en het behouden van erfgoedelementen op een natuurterrein. Om te weten hoe je met deze structuren om moet gaan, moeten deze eerst geïdentificeerd worden om te weten waar u mee te maken heeft. Hiervoor wordt stap voor stap beschreven hoe men door middel van verschillende methoden de structuren kan vinden en inventariseren.

Download de handreiking hier:Handreiking Natuurherstel en Erfgoed_Het herkennen van landschapshistorische structuren bij natuurherstelwerkzaamheden