Federatie Particulier Grondbezit

Beheer van wolf stap dichterbij

December 21, 2023 by FPG

De Europese Commissie (EC) stelt voor de bescherming van de wolf te verlagen. Beheer wordt dan mogelijk. Met de toename van de populatie neemt het aantal problemen toe en is de wolf een betere staat van instandhouding is de redenatie van de EC. Er moet over dit voorstel nog gestemd worden door de 27 landen van de EU.

De analyse van de EC laat zien dat er meer dan 20.000 wolven in Europa zijn na een flinke groei in de afgelopen twintig jaar. In 23 van de 27 lidstaten zijn er gevestigde en voortplanten roedels. Daarom stelt de EC voor om de bescherminsstatus van de wolf te verlagen van strikt beschermd naar beschermd. Dat betekent dat beheer mogelijk wordt zolang het bereiken van de Gunstige Staat van Instandhouding niet in gevaar komt.

FPG is blij met dit voortschrijdend inzicht. Het aanpassen van de status aan de nieuwe realiteit, een enorme groei in het aantal wolven en het verspreidingsgbied, is precies waarvoor wij op provinciaal en landelijk niveau van het begin af aan voor pleiten.

Wij verzoeken de minister dan ook het voorstel van de EC te steunen en voor de verlaging van de beschermingsstatus van de wolf te stemmen.