Federatie Particulier Grondbezit

Hoe wordt de Natuurherstelwet een succes?

December 26, 2023 by FPG

Begin 2024 zal het Europees Parlement definitief stemmen over de Natuurherstelwet. Deze hevig bediscussieerde regelgeving heeft tot doel om het verlies aan biodiversiteit in Europa te stoppen en het tij te keren. Een internationaal team van wetenschappers, waaronder van Wageningen University & Research, heeft de vooruitzichten van de nieuwe regelgeving onderzocht.

De voorgestelde Natuurherstelwet verplicht EU-lidstaten om herstelmaatregelen uit te voeren op minstens twintig procent van het land- en zeegebied tegen 2030, en in alle ecosystemen die herstel nodig hebben tegen 2050. De wet heeft al verschillende hindernissen genomen.

“Essentieel voor de uitvoering zal de samenwerking zijn tussen natuurherstelprojecten en grondeigenaren en -gebruikers”, legt ook Silke Jacobs van Wageningen University & Research uit. “Met name met beheerders die in het veld werken. Zij spelen een belangrijke rol bij het langetermijnonderhoud van bos. Pas dan zullen bossen beter presteren op het gebied van biodiversiteit, CO2-opslag en houtvoorziening op de lange termijn. Herstel vergt tijd.”

(...)

Lees het hele bericht op de site van Nature Today