Federatie Particulier Grondbezit

Boa's in natuurgebieden gaan stroperij tegen met gevaar voor eigen leven. "Collega kreeg brandbom tegen zijn huis"- EenVandaag

January 26, 2024 by FPG
Source: EenVandaag

De criminaliteit in buitengebieden neemt toe. Het aantal gevallen van stroperij en drugsdumpingen groeit. Een slinkende groep jachtopzieners en 'groene' boa's probeert dit tegen te gaan, met gevaarlijke situaties tot gevolg. "Ze rijden je gewoon omver."

EenVandaag ging op stap met twee natuur toezichthouders.Deze blijven anoniem omdat ze persoonlijk bedreigd worden door criminelen. 

Met gevaar voor eigen leven, gaan groene boa's in het buitengebied de groeiende criminaliteit te lijf. Op menig landgoed is er een te kort aan adequate handhaving op criminelen en misplaatst gedrag van bezoekers.

Er is meer toezicht nodig en meer boa's die ook in de uitvoering van het werk toegang krijgt tot de juiste systemen, informatiedeling met de Poltie en de uitrusting wordt verbeterd en uitgebreid.