Federatie Particulier Grondbezit

Versnelling realisatie NNN in Zuid Holland op agenda van Provinciale Staten

February 1, 2024 by FPG
Tags:

PS van Zuid-Holland besluit binnenkort over een uitgebreidere regeling voor de realisatie van NNN in  7 ’cruciale schakels’

De provincie Zuid-Holland heeft nog 1200 hectare NNN die moet worden gerealiseerd. PS van Zuid-Holland besluit binnenkort over een uitgebreidere regeling voor de realisatie van NNN in  7 ’cruciale schakels’  om dit alsnog voor elkaar te krijgen.

De begrenzing van NNN is al heel lang bekend. De basisregeling voor realisatie is verkoop tegen marktwaarde, zelf-realisatie door eigenaar, en ruil van gronden. Voor alle aangewezen NNN blijft dat mogelijk. In de 7 ‘cruciale gebieden’ wordt het mogelijk om  volledige schadeloosstelling te bieden, dus ook bijkomende kosten rondom verhuizing, juridische ondersteuning en dergelijke. Dat kan onder bijzondere omstandigheden: het betreffende deeltje van NNN is essentieel voor die NNN én kan niet worden verplaatst naar een andere plek.  

Met alle eigenaren die het betreft heeft de provincie kortgeleden telefonisch contact gezocht.  Als HPG horen we graag als dat voor u ook van toepassing is geweest. Ook HPG heeft informatie gekregen over het voorstel, we bestuderen dat. Het staat ieder nog vrij om in te spreken, het besluit in PS wordt waarschijnlijk 6 maart of 3 april genomen.lees verder