Federatie Particulier Grondbezit

Ruimteclaim Defensie kan gevolgen hebben voor particuliere eigenaren

February 12, 2024 by FPG
Source: NOS

De afgelopen weken is het diverse keren in het nieuws geweest; defensie heeft ruimte nodig. De politiek heeft besloten dat er komende jaren miljarden euro’s gaan naar Defensie. De politiek vindt dat noodzakelijk omdat Nederland als NAVO-land naar verhouding te weinig meebetaalt en omdat de internationale dreiging, door bijvoorbeeld Rusland toeneemt. In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie staat welke activiteiten en locaties Defensie wil uitbreiden. Het gaat bijvoorbeeld om oefeningen met helikopters en explosieven, trainingen in bewoond gebied en munitieopslag. Ook heeft Defensie stikstofruimte nodig om te mogen bouwen.

De plannen van defensie zorgen voor veel onrust in de samenleving, zoals blijkt uit dit artikel. De ruimtevraag van Defensie komt daarnaast op een ongelegen moment, er zijn namelijk al veel andere ruimtelijke opgaven. Ook FPG maakt zich zorgen over de ruimtevraag van Defensie. De FPG heeft daarom een reactie gegeven op de zogenaamde Notitie Reikwijdte- en Detailniveau (NRD) die in het kader van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) is opgesteld.  De FPG heeft in de brief aangegeven begrip te hebben voor de overheid voor wat betreft de keuze om te investeren in Defensie. Daarnaast heeft FPG aangegeven wat een mogelijke ruimteclaim kan betekenen voor de opgaven op het gebied van natuur en landbouw en wat de gevolgen van een ruimteclaim zijn voor particuliere eigenaren. Ook heeft FPG stilgestaan bij het effect van laagvlieggebieden op cultuurhistorische landgoederen, waar stilte en rust normaal gesproken centraal staan. Mocht uiteindelijk toch blijken dat Defensie ruimte nodig heeft, dan is het van belang om zo snel mogelijk met particuliere eigenaren/FPG in gesprek te gaan om te bespreken waar de ruimteclaim kan ‘landen’  en om afspraken te maken over kostenvergoedingen.

De volledige reactie van FPG kunt u hier lezen.