Federatie Particulier Grondbezit

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied beschikbaar ter inzage

February 16, 2024 by FPG

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 wordt het onderwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. Tijdens deze zes weken kan iederen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. 

Met deze aanpak werken Rijk en provincies, samen met inwoners en ondernemers, maar ook belangenorganistaties zoals FPG aan een landelijk gebied met duurzame landbouw en andere economische activitetiten, en met een grote diversiteit aan planten en dieren, schoonwater en gezonde natuur.

Minister Van der Wal: “We maken de komende jaren keuzes om ons landelijk gebied sterk en gezond te krijgen. De impact van deze keuzes kan groot zijn op de mensen die er wonen, werken en recreëren. Daarom vind ik het belangrijk om alle betrokkenen hierin goed mee te nemen en te horen wat mensen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied vinden. Door het programma nu ter inzage te leggen, hoop ik dat we waardevolle input kunnen ophalen waarmee een volgend kabinet een besluit kan nemen over het programma waarmee we een sterke economie en veerkrachtige landbouw in balans brengen met gezonde natuur en een schone leefomgeving”.

Het ontwerp-NPLG helpt om provincies, ondernemers, maatschappelijke organistaties en inwoners duidelijkheid te geven over wat we gezanemlijk willen doen om onze water-, natuur- en klimaatdoelen te halen. Ook geeft het inzicht in de instrumenten die zij beschikbaar hebben om deze doelen te behalen.

FPG zal namens al haar leden op deze inzage reageren. 

De stukken zijn via deze link te downloaden