Federatie Particulier Grondbezit

Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV melden vóór 31 maart

February 17, 2024 by FPG

Heeft u in 2023 certificaten van transparante NSW-BV verworven? Melden kan uiterlijk tot 31 maart 2024!

Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV die in 2023 certificaten hebben verworven, moeten dit op of vóór 31 maart 2024 melden aan de Belastingdienst Eindhoven. Anders is de landgoedvrijstelling op de erf- en schenkbelasting niet van toepassing. Deze verplichting geldt niet voor het verkrijgen van aandelen in een transparante NSW-BV, alleen voor het verkrijgen van certificaten van aandelen in een transparante NSW-BV. 

fragment Stbl 62986 2020

Boedellid staat gelijk aan een aandeelhouder in een transparante NSW BV

Natuurschoonwetlandgoederen gaan, als er meerdere boedelleden komen, vaak over tot het oprichten van een transparante natuurschoonwet BV. Hiermee wordt het landgoed beter bestuurbaar, omdat beslissingen kunnen worden genomen met meerderheid van stemmen in plaats van met unanimiteit. Deze transparantie geldt voor de inkomstenbelasting en de Successiewet. Zij heeft tot gevolg dat een aandeelhouder van een transparante NSW-BV wordt gezien als iemand die bezit heeft in box 3. Normaliter valt een aandeelhouder, bij een aandelenbezit van meer dan 5%, in box 2, maar met deze transparantie wordt dit dus box 3. Dit heeft tot gevolg dat de vererving van de aandelen in een transparante NSW-BV gezien wordt als een vererving van een deel van een landgoed en niet als de vererving van een portie aandelen. Dit heeft weer tot gevolg dat de Natuurschoonwetvrijstelling van de erf- en schenkbelasting voor aandeelhouders van een transparante NSW-BV binnen bereik blijft. De Natuurschoonwet kent een speciaal artikel 7A dat deze gelijkstelling regelt.

Maar hoe zit het dan met certificaathouders?

Nu is het heel gebruikelijk om een transparante NSW-BV te hebben met een Stichting Administratiekantoor (StAK) ertussen. De Stichting Administratiekantoor is dan de houder van de aandelen en daarmee van het stemrecht binnen de aandeelhoudersvergadering. De Stichting Administratiekantoor geeft vervolgens certificaten van aandelen uit, welke certificaten de geldelijke waarde van een aandeel representeren. Aandeelhouders heten dan certificaathouders. Stemrecht en geldwaarde van een aandeel zijn op deze manier van elkaar gescheiden. Dit kan handig zijn bij grote families of bij erg jonge aandeelhouders. De certificaten, niet de aandelen, worden dan doorgeschonken of vererfd en de certificaten hebben dan ook, in deze constructie, het belang bij de NSW-faciliteiten. Maar artikel 7A NSW heeft het niet over certificaathouders, alleen over aandeelhouders. Hebben certificaathouders van aandelen binnen een transparante NSW BV dan geen recht op de NSW-faciliteiten?

Certificaatoverdrachten melden binnen drie maanden van het jaar volgend op de schenking

Nee, deze ongelijke behandeling was al eerder onderkend. De Belastingdienst keurde altijd apart goed dat men voor het woord ‘aandeelhouder’ ook ‘certificaathouder’ kon lezen. Maar nu is er per 1 januari 2021 een nieuw besluit uitgekomen, dat stelt dat, om aanspraak te kunnen blijven maken op de NSW-vrijstelling van erf en schenkbelasting en overdrachtsbelasting bij het verkrijgen van certificaten, deze overdracht binnen drie maanden van het nieuwe kalenderjaar moet worden gemeld. 

Zie bijgevoegd gerelateerde informatie

Certificaten en vrijstellingen