Federatie Particulier Grondbezit

FPG verwelkomt nieuwe collega

February 20, 2024 by FPG

Afgelopen week heeft FPG een nieuwe collega verwelkomt. Carolien de Weerd is aan de slag als projectmedewerker binnen het team Zuid dat werkt voor LPG, BPG en ZPG. 

Carolien heeft langjarige ervaring op het gebied van groen, natuur en landschap in diverse functies bij overheden en adviesorganisaties. 

Verdeling regio Zuid FPG

Voor LPG, BPG en ZPG samen zijn nu 4 medewerkers werkzaam. Naast Carolien zijn dat Anne-Marie Majoie, Ronald Kramer en René de Bont. Zij vormen samen het team Zuid van FPG. Daarmee is de formatie in de afgelopen paar jaren uitgebreid. Dit volgt uit een toename van de projectenportefeuille. De provincie Noord Brabant en het ministerie van LNV zien FPG als een belangrijke partij in de gebiedsprocessen die gaandeweg worden ingericht in het kader van de transitieopgaven voor het landelijk gebied. FPG speelt daarop in met projecten voor advies en ondersteuning die onze leden in staat stellen om vanuit hun belangen en interesses daar zo goed mogelijk op in te spelen. Om de werkzaamheden voor LPG, BPG en ZPG onderling af te stemmen en capaciteit in te zetten waar dat nodig is wordt het team Zuid vanaf januari jl. aangevoerd door Anne-Marie Majoie. Zij is daarmee aangesteld als regio-manager Zuid van FPG. In die rol is zij voor bestuurders van LPG, ZPG en BPG aanspreekpunt in het bijzonder met betrekking tot de aansturing, coördinatie en werkverdeling binnen het team. Anne-Marie neemt ook de rol over van René de Bont als eerste contactpersoon naar de provincie Noord Brabant. René zal zich meer toeleggen op contacten met Landelijk Vlaanderen en projecten. Ronald Kramer blijft voor LPG en ZPG eerste contactpersoon naar de provincies Limburg en Zeeland.