Federatie Particulier Grondbezit

Verlenging inlevertermijn vaststellingverzoek Subsidieregeling groene boa 2023

April 5, 2024 by FPG
Source: VBNE

Door een vertraging van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de inlevertermijn voor het vaststellingsverzoek van subsidie voor groene boa's verlengd naar 1 mei 2024.

Voor de werkgevers die subsidie in 2023 hebben ontvangen voor capaciteitsbehoud- en uitbreiding van hun groene boa-bestand gold dat zij uiterlijk 1 april 2024 een vaststellingsverzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid moesten indienen. De manier waarop de verantwoording moet gebeuren hangt af van de hoogte van de ontvangen subsidie en is in de toekenningsbeschikking te vinden.

Vertraagd
Het ministerie zou de vaststellingsformulieren beschikbaar stellen. Helaas was dit vertraagd doordat de formulieren niet digitaal bewerkbaar waren. 

Let wel: voor de subsidies onder de €25.000 geldt het volgende. De formulieren worden qua vormgeving voor het vermelden van de ontvangen subsidie per boa aangepast zodat het duidelijker te behandelen is. Er verandert niets voor wat betreft de stukken/informatie die van de werkgevers verwacht wordt.

Door deze vertraging is de inlevertermijn voor de formulieren verlengt naar 1 mei 2024.

De vaststellingsformulieren zijn via deze link Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2023 | Regeling | Rijksoverheid.nl te vinden.

Foto van: Anoeska Vermeij

Fotobron: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging