Federatie Particulier Grondbezit

Particuliere grondeigenaren maken verschil in transitie landelijk gebied

April 11, 2024 by FPG

FPG doet een oproep aan een nieuw kabinet om particuliere grondeigenaren meer te betrekken bij beleidsthema’s waarbij zij kunnen bijdragen aan belangrijke waarden in het landelijk gebied: voedselvoorziening, natuurbehoud, recreatievoorzieningen, energie, wonen, waterbeheer en behoud van cultureel erfgoed.

In de discussies over de transitie van het landelijk gebied is veel aandacht voor de onderscheiden rollen en posities van de landbouw en natuur alsmede voor hun vertegenwoordigende organisaties. Particuliere eigenaren aangesloten bij FPG kiezen een ander uitgangspunt. Zij willen door ondernemerschap juist de diverse functies in het landelijk gebied op economisch, ecologische en sociaal verantwoorde wijze verbinden.

FPG vraagt in deze notitie aandacht voor (1) planologische ruimte en fiscale erkenning voor Boerenlandgoederen in overgangsgebieden, (2) uitzondering gerechtvaardigd voor Box3 belasting landgoederen en landbouwgrond, (3) vervanging van KDW door Staat van instandhouding en investeer in monitoring en (4) Modernisering van de pachtregelgeving.

Lees hier de volledige brief die gezonden is naar informateurs Dijkgraaf en van Zwol.