Federatie Particulier Grondbezit

Voorstel nieuw stelsel box 3 Inkomstenbelasting in strijd met Natuurschoonwet

April 11, 2024 by FPG

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) en Bewoond Bewaard (BB) hebben Folkert Idsinga (NSC) om aandacht gevraagd voor een strijdigheid tussen het voorstel voor een nieuw stelsel box 3 Inkomstenbelasting en de Natuurschoonwet, een wet die van essentieel belang is voor het voortbestaan van landgoederen en natuurwaarden in Nederland.

FPG, VPHB en BB pleiten voor een uitzonderingspositie voor NSW-landgoederen in het nieuwe stelsel box 3 Inkomstenbelasting: een vrijstelling van alle NSW-gerangschikte opstallen inclusief ondergrond, danwel het opnemen van een doorschuiffaciliteit in het geval van zowel schenking als vererving. Deze uitzondering wordt gerechtvaardigd door het grote maatschappelijke belang, waarbij tevens strijdigheid met doel en strekking van de Natuurschoonwet wordt voorkomen en een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan Europese en Nederlandse doelen op het gebied van recreatie, natuur, ecologie en biodiversiteit.

 Lees hier de volledige memo