Federatie Particulier Grondbezit

Werkconferentie stages - VBNE

April 20, 2024 by FPG

Op 2 april j.l. heeft de werkgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt van VBNE de tweede werkconferentie stages georganiseerd. Doelen van deze werkconferenties zijn:

  1. duidelijkheid creëren over de eisen die gelden bij een goede stage en over hoe de betrokkenen (school, student, organisaties) daaraan vanuit hun rol invulling gaan geven;
  2. afspraken over de manier waarop beschikbare stages en stagebehoefte uitgewisseld en gecommuniceerd worden;
  3. afspraken om laagdrempelig contact tussen leerlingen en stageaanbieders te faciliteren.

Aanwezig bij deze werkconferenties zijn groene organisates, verbonden aan VBNE die stageplekken aanbieden aan MBO- bos- en natuurbeheer, niveau 3 en 4; zowel BBL als BOL studenten.

De groene organisaties hechten belang aan het begeleiden van studenten, zodat zij, met oog op toekomstige instroom, studenten leren kennen en studenten: 1) theorie en praktijk kunnen toetsen, (2) zien hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast en (3) bekend raken met de sector en arbeidsverhoudingen kunnen ervaren. Opleidingsinstituten hechten waarde aan samenwerking met groene organisaties voor het faciliteren van stages voor studenten én het behouden van aansluiting met de praktijk.

Studenten moeten voor het behalen van hun diploma stagelopen bij groene organisaties zodat ook praktijkervaring wordt opgedaan. Stages kunnen bijdragen aan het opbouwen van een netwerk en een ingang zijn voor een toekomstige baan.

Bijeenkomst 2 april

Tijdens de bijeenkomst van 2 april, dat plaatsvond op Kasteel De Haere nabij Deventer en voorgezeten werd door Aster Leuftink van FPG werd door de groene organisaties onderling gedachten, uitdagingen en tips gedeeld. 

Wie is de VBNE?

De VBNE zet zich in voor professioneel beheer van bos en natuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze 90% van het natuurareaal in Nederland. De VBNE leden werken samen door nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen, door samenwerking op overeenkomstige onderwerpen en te zorgen voor goede randvoorwaarden voor professioneel natuurbeheer. FPG is een van de leden van VBNE.

Foto: Elsemieke Ruifrok