Federatie Particulier Grondbezit

Informatieve avond over kabels en leidingen in Groenekan

May 2, 2024 by FPG
Tags:

Voordracht van hoogleraar Jeroen Rheinfeld over privaat- en publiekrecht rondom netwerken en presentatie modelcontract voor leidingen over op of onder de grond door Sheila van Gemeren, lid van de werkgroep leidingen van FPG

Op 1 mei 2024 heeft FPG een themabijeenkomst georganiseerd over het onderwerp kabels en leidingen. Tijdens de bijeenkomst sprak hoogleraar Agrarisch recht Jeroen Rheinfeld voor een geïnteresseerd publiek over de privaat- en publiekrechtelijke kanten van leidingen op particuliere grond. 

20240501_205320a Bijeenkomst Kabels en Leidingen - Ronald Kramer

Behoorlijk bestuur

In de basis kun er in het privaatrecht (tussen burgers onderling of burgers en andere al dan niet commerciële partijen) onderhandeld worden over een contract voor de voorwaarden en tijdsduur. Als het gaat om burger met een overheid kom je terecht in publiekrecht, waarbij ‘behoorlijk bestuur’ de basis zou moeten zijn, en maatschappelijk belang de drive om zaken goed te regelen. In de vragen uit de zaal bleken de aanwezigen vaak de nodige ervaringen met netbeheerders en contracten rondom netwerken te hebben. De rechten van netwerkeigenaren (en hun macht door grootte en juridische backup) en plichten van grondeigenaren waren rode draden in de discussie.

Werkgroep Kabels en Leidingen FPG

Namens de werkgroep Kabels en Leidingen van FPG zijn Sheila van Gemeren en Jacoba den Drijver bezig geweest met het actualiseren van de modelovereenkomst kabels en leidingen naar de eisen van de Omgevingswet. Het model is een zakelijk-recht overeenkomst die aansluiting zoekt bij de gedoogplicht. Leidingleggers willen graag meer regelen dan wettelijk verplicht is. De modelovereenkomst is bondig en kan gebruikt worden als tegenbod of als inspiratie om zaken meer naar eigen hand te zetten.

De heer Rheinfeld had de modelovereenkomst al van wat feedback voorzien en was positief over het gebodene. Overigens was mevrouw Van Gemeren noch de heer Rheinfeld noch de zaal heel optimistisch over de mogelijkheden om netbeheerders (Tennet werd meermalen genoemd) te bewegen om open te onderhandelen over contracten. Gelukkig waren er ook voorbeelden dat enige creativiteit en kennis van wetsdetails kunnen helpen om een reeel contractbod te krijgen. De modelovereenkomst wordt nog op een aantal punten gewijzigd.

De overeenkomst wordt zo spoedig mogelijk toegankelijk voor leden van FPG.