Federatie Particulier Grondbezit

SKBL organiseert symposium historische moestuinen op Zuylestein en BroeKhuizen

May 13, 2024 by FPG
Tags:
Source: sKBL

SKBL organiseert met het Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis op 5 september een internationaal symposium over historische moestuinen. In het symposium is aandacht voor het profileren van Nederlandse historische moestuinen, het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen en het verder versterken en uitbouwen van het informele netwerk van eigenaren en tuinbazen.

Moestuinen maakten in het verleden onlosmakelijk deel uit van de huishoudeconomie van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ze dienden nut en sier. Nadat in de vorige eeuw veel historische moestuinen verdwenen omdat ze arbeidsintensief en daardoor duur zijn in het onderhoud keert het tij de laatste jaren, in én buiten Nederland. Eigenaren, ondernemende hoveniers, jonge stedelingen en enthousiaste vrijwilligers herstellen de veelal verwaarloosde moestuinlocaties en vinden manieren om deze te exploiteren. Veel van deze moestuinen zijn publiekstoegankelijk.

SKBL organiseert met het Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis op 5 september een internationaal symposium over historische moestuinen. In het symposium is aandacht voor het profileren van Nederlandse historische moestuinen, het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen en het verder versterken en uitbouwen van het informele netwerk van eigenaren en tuinbazen.

Lees meer op  historische-moestuinensymposium