Federatie Particulier Grondbezit

FPG uit zorg over plannen verhoging BTW op cultuur en versobering giftenaftrek

May 28, 2024 by FPG

In het Hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regeringsformatie NSC, PVV, BBB en VVD wordt een verhoging van het BTW tarief van 9 naar 21 % aangekondigd voor  ‘culturele goederen en diensten met uitzondering van bioscopen en dagrecreatie’.  Wat daar precies wel en niet onder wordt verstaan is nog niet duidelijk. Ook gaat de BTW omhoog voor logies uitgezonderd kampeerterreinen. Tal van landgoederen en buitenplaatsen maken zich daarover zorgen. Zij stellen tuinen en parken open voor het publiek en verschillende landgoederen hebben overnachtingsmogelijkheden. Veel landgoederen ontvangen duizenden bezoekers per jaar. Mensen genieten van de schoonheid van de parken en monumentale gebouwen.

De kosten van het onderhoud zijn echter hoog en het is dan ook redelijk en begrijpelijk als voor een bezoek aan de tuinen en parken een entree wordt gevraagd. Wetende dat onder de bezoekers zich veel oudere mensen met een lager inkomen bevinden zal een verhoging van de BTW mogelijk invloed hebben op het aantal bezoekers en daarmee op de inkomsten. Dat zou niet de bedoeling van de BTW maatregel moeten zijn. FPG vindt dat het bezoeken van tuinen en parken van landgoederen en buitenplaatsen tot de dagrecreatie moet worden gerekend en daarmee vrijgesteld van het hoge BTW tarief. Landgoederen die ook logies aanbieden zien mogelijk het aantal overnachtingen dalen en daarmee een belangrijke bron van inkomsten.

Een punt van zorg is ook de in het Hoofdlijnenakkoord genoemde beperking van de giftenaftrek voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze versobering kan flink negatief uitpakken voor landgoederen die zijn ondergebracht in ANBI-stichtingen of gebruik van ANBI-steunstichtingen dan wel door giften op projectbasis worden gesteund door ANBI-stichtingen. Vaak zijn dat bijdragen voor restauratie-werken van monumenten. Maar ook voor de aanleg en het onderhoud van parken, lanen en landschapselementen. Een flink aantal landgoederen is voor de instandhouding hiervan in belangrijke mate afhankelijk. Vaak zijn hierbij grote aantallen vrijwilligers en vrienden van het landgoed betrokken. De middelen van de goede doelen instellingen worden zo zeer effectief voor het doel waarvoor zij worden verstrekt ingezet. Hierdoor kunnen landgoederen hun maatschappelijke rol blijven vervullen. De instandhouding van erfgoed, natuurwaarden en cultuurwaarden kan zo samen blijven gaan met de bijdrage die landgoederen leveren aan het verbinden van mensen. FPG vind dat in de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord daarmee rekening gehouden moet worden.