Federatie Particulier Grondbezit

Europese Ontbossingsverordering heeft gevolgen voor Nederlandse boseigenaren

June 3, 2024 by FPG

Een nieuwe Europese verordening (EUDR) is van kracht geworden om ontbossing tegen te gaan. In eerste instantie bedoeld voor om zeker te maken dat producten als koffie, cacao, soja, palmolie  en natuurlijk hout niet leiden tot ontbossing. Welke gevolgen heeft dit voor u?

Omdat alle houtproducenten gelijk behandeld moeten worden zullen ook de Nederlandse boseigenaren moeten bewijzen dat het hout dat geoost wordt niet leidt tot ontbossing. Dit moet al vanaf 30 december 2024. 

Dit betekent dat als u gekapt hout verkoopt er een zorgvuldigheidsverklaring moet worden afgegeven. Internationaal wordt dit een due diligence system (DDS) genoemd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal toezien op de EUDR. Het DDS dat voor de EUDR gebruikt wordt heet TRACES. U moet hier onder andere de geolocatie van het bos waar het hout uit geoogst is invoeren. 

FSC en PEFC certificatie is op zichzelf niet voldoende om aan de EUDR te voldoen. Wel is het voordeel dat als u gecertificeerd bent u al gedocumenteerd hebt dat u aan de Nederlandse wetten voldoet. U zult de informatie dan dus moeten invoeren in het TRACES systeem.

FPG is in contact met met het ministerie van LNV en de NVWA over hoe we u het beste kunnen helpen met de overgang naar het nieuwe systeem. Omdat het in eerste instantie bedoeld is voor risicogebieden in de tropen kan het systeem behoorlijk complex zijn. Misschien kan het systeem vereenvoudigd worden voor particuliere eigenaren van Nederlands bos of kan er een training of uitleg georganisserd worden. We houden u op de hoogte.

In de tussentijd raden wij u aan eens te kijken op de volgden sites om u voor te bereiden. 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/eudr-ontbossingsverordening

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/ontbossingsvrije-producten

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/traces