Federatie Particulier Grondbezit

Subsidies in Zuid-Holland voor bos en landschapselementen

June 6, 2024 by FPG
Tags:

Voor uitbreiding van bos en aanleg van nieuwe landschapselementen als leefgebied voor icoonsoorten kan subsidie worden aangevraagd. 

De provincie Zuid-Holland heeft meerdere subsidies beschikbaar voor aanplant van bos (inclusief voedselbos), en aanleg van kleine landschapselementen waaronder poelen. In het voorjaar was al een openstelling die eindigt in de loop van juni, maar het lijkt erop dat er nog veel geld beschikbaar is. In het najaar van 2024 volgt een nieuwe openstelling.

Wanneer aanleg van een klein landschapselement van belang is voor een icoonsoort zoals egel, dotterbloem, bepaalde libellen, argusvlinder en meervleermuis is daarvoor subsidie beschikbaar voor de aanleg. Beheer kan vaak via ANLb gesubsidieerd worden. Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Zuid-Holland   

Heeft u plannen of wensen om bomen aan te planten, dan kan de subsidieregeling  Meer bos voor Zuid-Holland-2024  wellicht voor u aantrekkelijk zijn. Voor aanplant van bos heeft de provincie als ondersteuning de Bossenmakelaar beschikbaar om u door het aanvraagproces heen te helpen: contact via bosmakelaar@pzh.nl