Federatie Particulier Grondbezit

Nieuwsoverzicht

 1. Besluit Minister Adema: Hertenkampen blijven behouden

  December 12, 2023 at 3:47 PM
  Demissionair minister Adema heeft zijn eerdere voornemen om hertenkampen te verbieden, herzien. Op 9 februari 2023 heeft de FPG bezorgdheid geuit over het dreigende verbod op hertenkampen en aandac...
  Read more
  scott-carroll-favQn8WgRyk-unsplash (1).jpg
 2. Voedselboscast aflevering 40 met Kien van Hövell van Landgoed Grootstal

  December 8, 2023 at 12:08 PM
  Kien van Hövell van Landgoed Grootstal is te gast in aflevering 40 van de Voedselboscast. 
  Read more
  forest2
 3. Kan grootschalig gangbaar boeren ook natuur inclusief?

  December 8, 2023 at 11:47 AM
  Donderdag 30 november organiseerde Het Friesch Grondbezit een themabijeenkomst in Kollum bij Reijer den Hartog. Centraal stond de vraag: Kan grootschalig gangbaar boeren ook natuur inclusief?
  Read more
  Reijer geschiedenis.jpg
 4. Terugblik OPG excursie en lezing "Natuurherstel en erfgoed"

  December 7, 2023 at 12:35 PM
  Afgelopen vrijdag zijn de leden van het OPG in de wereld van natuurherstel, erfgoed en historische heideakkers gedoken tijdens de lezing en excursie op landgoed het Lankheet.
  Read more
  Excursie
 5. Bevloeiing graslanden als levend erfgoed bekroond door Unesco

  December 6, 2023 at 12:00 PM
  Unesco heeft de historische techniek van graslandbevloeiing geplaatst op de representatieve lijst van immaterieel erfgoed. Dit levende erfgoed kan een sleutel vormen in actuele vraagstukken over wa...
  Read more
  Vloeiweiden.webp
 6. OPG project Landgoedbiotoop

  December 5, 2023 at 1:01 PM
  In het nieuwe jaar start het OPG in samenwerking met Landschap Overijssel met het project “Methodiek landgoedbiotoop”.Op de bij de omgevingsvisies behorende waardenkaart worden de grenz...
  Read more
  Boxbergen.jpg
 7. Ontwerp Utrechts faunabeleid bemoeilijkt sleutelrol grondeigenaren in natuurbeheer

  November 30, 2023 at 12:00 PM
  Op woensdag 29 november jl. heeft de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) in hun vergadering besproken. Hierbij hebben ...
  Read more
  paul-einerhand-gIp8WnFJrSU-unsplash.png
 8. Praat mee over de inrichting van Nederland

  November 28, 2023 at 5:03 PM
  Via www.ruimteraadpleging.nl kan iedereen vanaf vandaag advies geven over de inrichting van Nederland. Deze adviezen worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte.
  Read more
  Boetelerveld.jpg
 9. Particuliere pionier

  November 27, 2023 at 11:29 AM
  Vlabij Barneveld ligt landgoed Groot Bylaer dat voor de helft uit natuur en en de helft uit agrarische grond bestaat. De verdroging tast de natuur en de landbouw aan. Maar door een intensieve samen...
  Read more
  Groot Bylaer Maarten-Veldhuis.jpeg
 10. Europese samenwerking natuurbeheerders; focus op veengrond

  November 24, 2023 at 12:38 PM
  Op 7 en 8 november j.l. vond de international bijeenkomst van natuurbeheerders, de ELO, plaats in Amiens, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst heeft regioadviseur René de Bont deelgenomen aan...
  Read more
  ELO.jpg
 11. Tweede Kamerverkiezingen 2023

  November 21, 2023 at 10:33 AM
  Op 22 november zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De laatste Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats in 2021. In verband met de val van het huidige kabinet zijn de verkiezingen naar voren ...
  Read more
  michael-fousert-9hfDD3OQtAs-unsplash.jpg
 12. Eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag

  November 16, 2023 at 4:47 PM
  GPG is een van de partners van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland omdat we geloven dat dat het combineren van natuur en landbouw veel meerwaarde biedt. Op landgoederen gebeurt dit al...
  Read more
  grutto.png