Federatie Particulier Grondbezit

Kruidenrijk Graslanddag

23 mei 2024, Landgoed den Alerdinck, Laag Zuthem

In mei zijn alle bloemrijke graslanden weer op hun mooist en goed te inventariseren. Maar hoe
krijgt men die kruiden erin? Wat is het verschil tussen ontwikkeling en instandhoudingsbeheer?
Welke rol speelt bemesting hier? Samen met boeren, particulieren, landgoedeigenaren en natuurbeheerders gaan we deze en nog meer vragen uitpakken op de Graslanddag op 23 mei, want in het veld zit de ervaring.

We zijn de afgelopen jaren zoveel mooie, (niet verwachte) resultaten en inzichten tegen gekomen dat we die graag met jullie willen delen. Daarom besloot het Adviesloket Bodem & Natuur samen met FPG, PartNer en Boerennatuur deze landelijke kruidenrijke graslanddag over het HOE te organiseren;
– Hoe ontwikkelt men grasland naar kruidenrijk grasland, zonder in te zaaien?
– Hoe ziet instandhoudingsbeheer van kruidenrijk grasland er uit per grondsoort?
– Hoe is de relatie tussen bodemgezondheid en een natuurlijke kruidenrijke vegetatie?
– Hoe beïnvloedt waterpeilbeheer en maai- en afvoerbeheer de ontwikkeling van
kruidenrijk grasland?

De ochtend van deze dag zal in het teken staan van kennisdeling over de samenhang tussen bodemgezondheid en graslandvegetatie en het beheer daarvan. Daarnaast is de gelijke taal tussen boer en boswachter over graslandbeheer, over zowel de ontwikkeling als de instandhouding van natuurlijk kruidenrijk grasland, een belangrijke rode draad. ’s Middags gaan we naar buiten; met gutsen en grondboren bekijken we de bodemtoestand,
we voeren een telvak uit om de graslandvegetatie te typeren en gaan met elkaar in dialoog over het beheer van het grasland.

Wij willen de kruiden-en faunarijke graslanden in Nederland weer laten floreren en hierbij kunnen landbouw en natuur elkaar versterken; Komt u ook?

Programma / Blokkenschema Kruidenrijke graslanddag 23 mei 2024

Programma Kruidenrijk Graslanddag

U kunt aanmelden tot 21 mei, koop uw kaarten hier:

Kruidenrijk Graslanddag / GO-tickets (nowonlinetickets.nl)

Logo's Graslanddag