Federatie Particulier Grondbezit

Bijeenkomst energieopwekking op landgoederen

Hoge energiekosten voor monumentale gebouwen en de doelstelling om in 2030 de helft minder uit te stoten en in 2050 zelfs energie-neutraal te zijn, roept de vraag op hoe landgoederen op een duurzame manier energie kunnen besparen en zelfs opwekken. Natuurlijk wel passend bij de uitstraling en goed ingepast in de bestaande functies. Een aantal projecten is al gerealiseerd op landgoederen in Overijssel, maar de zoektocht naar innovatieve oplossingen blijft een voortgaande uitdaging, vooral ook omdat er steeds nieuwe technieken worden ontwikkeld.

Het OPG organiseert over dit onderwerp een inspiratiebijeenkomst, waar naast drie korte presentaties over bestaande projecten om energie te besparen en op te wekken, de deelnemers in gesprek kunnen gaan en ideeën kunnen worden uitgewisseld. Wij organiseren dit in het Nijenhuis in Diepenheim. In de kelder van het huis staat sinds kort een innovatieve warmtepomp opgesteld, die als opslagmedium het water van de gracht gebruikt. Ook is de gehele buitenplaats voorzien van zonnestroom.

Voorlopig programma:
17.00: Welkom en opening OPG bestuurslid Just Schimmelpenninck
17.15: Proces batterij landgoed Vilsteren door directeur-rentmeester Hugo Vernhout
17.45: Verwarming door een biomeiler op het Lankheet door Bernard Rouffaer
18.15: Toelichting gracht warmtepomp Nijenhuis door Albert Schimmelpenninck
18.45: bekijken gracht warmtepomp Nijenhuis
19.15: Gesprek onder soep en brood
20.00: Einde

U kunt zich aanmelden vóór 19 april via OPG@grondbezit.nl.