Federatie Particulier Grondbezit

Regeling particuliere eigenaren rijksmonumenten inmiddels aangepast

September 19, 2018 by FPG

In opvolging op het Kamerdebat heeft minister Van Engelshoven

In opvolging op het Kamerdebat heeft minister Van Engelshoven (OCW) haar voorstel voor de de subsidieregeling voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten inmiddels aangepast aan de uitkomst van het kamerdebat. Het voorstel is op 17 september aan de Kamer gestuurd. De aangepaste regeling en begeleidende brief vindt u hier.

De reikwijdte van de regeling is nu zo uitgebreid dat deze ook open staat voor particuliere eigenaren die niet in het woonhuis wonen. Ook is het budget aangepast, al valt te bezien of dat geheel geschiedt conform de motie. Over dat laatste buigen FPG en FPMe zich nog.

Zie ook ons eerdere artikel hierover: Kamer dwingt minister tot aanpassing subsidieregeling monumentenonderhoud.