Federatie Particulier Grondbezit

Belastingaangifte: geef lagere normwaarden op

March 6, 2019 by FPG

Wij adviseren verpachters in box 3 om niet zomaar de door de 

Wij adviseren verpachters in box 3 om niet zomaar de door de Belastingdienst aangegeven normwaarden over te nemen. Die zijn in individuele gevallen exorbitant hoog, niet redelijk en niet billijk. Dat geldt wanneer het werkelijk rendement ver onder het gehanteerde fictieve rendement blijft. FPG heeft hierover eerder de publiciteit en politieke aandacht gezocht (zie o.a. hier). ]Inmiddels heeft staatssecretaris Snel hierop schriftelijk gereageerd.

Brief staatssecretaris

Op 6 maart ontving FPG op haar bezwaren tegen de normwaarde een schriftelijke reactie van de staatssecretaris. In zijn brief bevestigd staatssecretaris Snel de mogelijkheid om af te wijken van de normwaarde. Die brief vindt u hier.

Staatssecretaris Snel schrijft over onze bezwaren: "Omdat de systematiek van pachtprijzen losstaat van de fiscale behandeling van verpachte landbouwgrond, kunnen er bij volatiele en relatief lage pachtprijzen situaties ontstaan waarbij het individuele werkelijke rendement afwijkt van het forfaitaire rendement".

Over de mogelijkheid om af te wijken van de normwaarde schrijft staatssecretaris Snel: "Als de belastingplichtige het oneens is met de waarde die is verkregen met toepassing van de door de Belastingdienst gepubliceerde normen, kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Op deze wijze is voorzien en een tegenbewijsregeling voor het vaststellen van de waarde in het economisch verkeer."

Onderbouwing

FPG zal richting staatssecretaris Snel en minister Schouten van LNV nog nader reageren op de brief over opvallende zinsneden over pachtprijzen en de opmerkingen over de leegwaarderatio.

De FPG heeft een notitie geschreven om verpachters te helpen gemotiveerd en onderbouwd een lagere waarde van de normwaarde voor hun verpacht bezit in de belastingaangifte op te geven. Deze notitie vindt u hier.

Mocht de Belastingdienst uiteindelijk niet akkoord gaan met de aangifte, dan kunt u tegen de belastingaanslag bezwaar maken. FPG-leden kunnen, indien ingelogd, hier een voorbeeld voor een modelbezwaarschrift downloaden.