Federatie Particulier Grondbezit

Hernieuwd overleg over vermogensrendementsheffing

March 15, 2020 by FPG

De wetswijzing voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing

De wetswijzing voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3 wordt komende Prinsjesdag gepresenteerd, als onderdeel van het Belastingplan 2021. Wij zitten opnieuw met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst aan tafel over ons ongenoegen bij de eerder gepresenteerde hoofdlijnen van dit kabinetsvoorstel. De voorstellen pakken negatief uit voor particuliere verpachters en NSW landgoed- en buitenplaatseigenaren in box 3. De gesprekken daarover zullen met oog op het komende belastingplan verder worden opgevoerd.

Het overleg met Financiën en de Belastingdienst en uiteindelijk de besluitvorming in het parlement dit najaar is bepalend voor de vraag of en zo ja hoe de belastingdruk voor verpacht bezit en voor gebouwen op landgoederen in box 3 wordt verlaagd.

Oplossingsrichtingen aanreiken

Op basis van de gevoerde gesprekken heeft de FPG verdere specifieke fiscaal-juridische expertise ingeschakeld om nieuwe opties in de uitvoeringssfeer te verkennen. Deze worden in het overleg met het ministerie en de Belastingdienst ingebracht en toegelicht. Voorzien is het onderwerp ook centraal te stellen tijdens onze ALV op 6 juni 2020, uiteraard onder voorbehoud vanwege de Coronacrisis.

Vanwege het behoud van de pacht als relatief goedkoop financieringsmiddel voor de landbouw steunt het ministerie van LNV ons bij het zoeken naar het sterk matigen van de box 3-heffing. Hetzelfde geldt voor het behoud van landgoederen als ons cultureel erfgoed waarbij de inkomsten geheel worden aangewend voor de duurzame instandhouding daarvan. Landgoedeigenaren en buitenplaatsen zijn blij als de revenuen de kosten van instandhouding dekken. Landgoederen en buitenplaatsen zijn geen beleggingsobjecten. Waar het om gaat is instandhouding.

Natuurlijk probeert FPG ook weer aandacht voor de gerechtvaardigde zaak te krijgen in enige landelijke dagbladen.

Kabinetsvoorstel werkt averechts

Het kabinetsvoorstel voor aanpassing van de vermogensrendemenstheffing zal verpachters en NSW-landgoed- en buitenplaatseigenaren met opstallen in box 3 treffen door de tariefsverhoging van 30 naar 33%. Een dergelijke verzwaring komt bovenop de verhogingen die onze leden de afgelopen jaren al voor hun kiezen kregen. Het fictieve rendement van 4% dat de Belastingdienst nog in 2016 hanteerde, steeg in 2017 naar 5,39% (schijf 3). In 2018 was dat 5,38% (schijf 3) en in 2019 5,60 % (schijf 3). Bovendien steeg voor verpacht bezit met ingang van 2018 de normwaarde van 50 naar 60%. Dit terwijl bijvoorbeeld de pachtprijs is gemaximeerd op 2% direct rendement en NSW-landgoederen zijn beperkt in de mogelijkheid voor marktconform rendement voor opstallen. Voor verschillende eerdere publicaties over ons ongenoegen leest u meer hier.