Federatie Particulier Grondbezit

Particuliere eigenaren van monumenten verenigd in FPMe

March 18, 2020 by FPG

De Federatie Particuliere Monumenteneigenaren

De Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) heeft een nieuw jasje en gaat binnenkort in een nieuwe samenstelling van start. Met deze organisatie beogen we de samenwerking te versterken tussen FPG, VPHB en Bewoond Bewaard. Ook sloot de Federatie Het Behouden Huis aan, waaronder Stadsherstel Amsterdam. Momenteel richt de FPMe zich op de definitie van groene monumenten in de nieuwe woonhuisregeling. Ook dient zich de evaluatie van de SIM aan.

Eerder werkten de organisaties succesvol samen bij de lobby voor een meer op particuliere eigenaren toegesneden instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (zie hier). De samenwerking is nu verder aangehaald. Bestuursleden van de FPMe zijn Robert Croll (VPHB), Roel Robbertsen (FPG) en Onno Meerstadt (Stadsherstel Amsterdam). Voorzitter is Eduard Haaksman (Bewoond Bewaard). FPG is warm voorstander van meer samenwerking tussen organisaties.

Definitie groene monumenten

Momenteel is de FPMe verwikkeld in een discussie met minister Van Engelshoven (OCW) over de definitie van groene rijksmonumenten / tuinen in de regeling instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. FPMe benadrukt daarbij dat een tuin behorend bij bijvoorbeeld een buitenplaats  geen begrenzing kent in grootte als het een integraal deel uitmaakt van het ensemble. In de laatste correspondentie daarover met de FPMe geeft minister Van Engelshoven aan dat bepalend in de woonhuisregeling, de verbinding tot de woonfunctie is. Ze is het daarin eens met FPMe dat het onjuist is als een tuin beperkt zou zijn tot de omvang van een gemiddelde villatuin en dat die gemaximeerd zou zijn tot een hectare. Ze benadrukt in haar schrijven dat juist de omvang van een tuin van geval tot geval zal verschillen.

Evaluatie SIM

Ook het volgende dossier dient zich alweer aan voor de FPMe, namelijk de aangekondigde evaluatie van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). In 2020 wordt de SIM geëvalueerd, tegelijkertijd met de evaluatie van het eerste gebruik van de woonhuisregeling. Daarbij wordt onder andere gekeken naar structurele oplossingen voor eventueel blijvende overvraag op de SIM-regeling. Vanwege die overvraag vond in 2019 een incidentele verhoging van de subsidieplafonds overige rijksmonumenten en groene monumenten plaats. De evaluatie van de SIM wordt ter hand genomen – zoals te doen gebruikelijk – door een onderzoekbureau; binnenkort is daarvoor de aanbesteding.