Federatie Particulier Grondbezit

Consultatie over geborgde zetel waterschappen

September 11, 2020 by FPG

Begin juni adviseerde de

Begin juni adviseerde de[ commissie Boelhouwer de minister van I&W om de geborgde zetels in de waterschapsbesturen af te schaffen. FPG is zeer kritisch op deze plannen en bracht dat ook in bij het gesprek met de commissie Boelhouwer.

Inmiddels heeft minister Van Nieuwenhuizen aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) opdracht gegeven in kaart te brengen hoe belanghebbende partijen naar dit advies kijken. Naast belangenorganisaties als FPG, LTO, VBNE, en VNO/NCW-MKB, kunt u ook zelf uw mening geven over deze plannen. Dit kan tot 3 oktober door het reactieformulier van het OFL in te vullen (klik hier voor het formulier). FPG reageerde in lijn met haar eerdere reactie zeer kritisch op de voorstellen.

Waterschappen staan voor grote uitdagingen. Zonder de inzet van de grondeigenaren zijn oplossingen niet of nauwelijks haalbaar. De stem van grondeigenaren, zoals natuurterreineigenaren en agrariërs, moet daarom geborgd zijn in het waterschapsbestuur. De uitgebreide FPG reactie vindt u hier.