Federatie Particulier Grondbezit

De Landeigenaar: "Stikstofbeleid is platgeslagen in modellen"

October 9, 2020 by FPG

Nederland heeft het stikstofbeleid platgeslagen in boekhoudkundige rekenmodellen, stelt Martin Scholten van de commissie Remkes.

2020 10 09 DL0320coverNederland heeft het stikstofbeleid platgeslagen in boekhoudkundige rekenmodellen, stelt Martin Scholten van de commissie Remkes. “Je dwaalt daarmee af van waar het werkelijk om gaat.” Dat  de markt een hogere prijs wil betalen voor producten uit kringlooplandbouw noemt hij daarnaast een utopie. Scholten zegt dit in De Landeigenaar van 10 oktober.

Landbouw moet wijken

De commissie Remkes stelt dat stikstof een natuurvraagstuk is. De grondgebonden landbouw zou daarom volgens de commissie moeten inschikken. “Dat klopt”, zegt Scholten. “Het gaat erom hoe we de natuurkwaliteit op peil kunnen houden. Maar het is eigenlijk wel raar dat het helemaal wordt toegespitst op stikstof.”

Scholten geeft aan dat de uitvoering van het Natura2000-beleid niet door de EU is bepaald, maar dat Nederland er zelf een invulling aan heeft gegeven. “Andere landen sturen meer op natuurkwaliteit. Wij hebben dat in Nederland platgeslagen in een rekenmodel en in ingewikkelde verspreidingsmodelletjes. De echte werkelijkheid wordt dan een rekenkundige werkelijkheid die vervolgens in een juridische werkelijkheid wordt getoetst.”

Geen onteigening

Volgens Scholten hoeven grondeigenaren zich geen zorgen te maken dat hun eigendomsrechten in het geding zijn bij het stikstofbeleid. “Ik zie geen reden voor onteigening of iets vergelijkbaars. Onteigening past ook niet in het plaatje van een liberaal als Remkes.
De commissie Remkes zegt juist dat het bizar is om zoveel geld te reserveren voor uitkoop, waarbij je ook nog eens de helft van je productiecapaciteit overboord gooit.”

“Verdienmodel kringlooplandbouw is utopie”

Scholten heeft de kringlooplandbouw op de kaart gezet. Maar in De Landeigenaar noemt hij het ‘een utopie’ dat de markt een hogere prijs wil betalen voor producten uit die landbouw: “Kringlooplandbouw heeft alleen een verdienmodel als dat tot lagere kosten leidt. Dat kan door meer gebruik te maken van de bodem, van organische meststoffen en van diervoeders die gemaakt zijn van reststromen.”

Meer in het oktobernummer van De Landeigenaar:

De Landeigenaar is het vakblad van de FPG voor het beheer van het buitengebied. De Landeigenaar verschijnt 4 maal per jaar. In het oktobernummer verder onder andere:

  • Uitkomst onderzoek naar Alternatieven voor reguliere pacht en de box 3-frustratie, door fiscalist André Verduijn van Countus
  • Interview met Oene Gorter, voorzitter Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie
  • Klimaatslim bosbeheer voor boseigenaren
  • Eerste ervaringen met de nieuwe woonhuissubsidie
  • “Mijn passie is mijn werk als akkerbouwer”

Zie hier voor meer informatie over een abonnement op De Landeigenaar.