Federatie Particulier Grondbezit

Geslaagd webinar Natuurschoonwetvoorlichting

January 29, 2021 by FPG
Tags:

De FPG kijkt tevreden terug op een zeer succesvolle eerste online Natuurschoonwetvoorlichting. De voorlichting op woensdag 27 januari 2021 had de vorm van een live webinar, dat elke deelnemer vanaf zijn of haar eigen computerscherm kon volgen. Voorzitter Roel Robbertsen opende de middag en rentmeester Alexander Geene gaf een toelichting op het nieuwe openstellingsbesluit. Patrick de Groot en Reg van den Berg gingen uitgebreid in op de wijzigingen in de rangschikkingsvoorwaarden, de werking van het overgangsrecht en het al dan niet tot leven komen van fiscale claims.

Voor het webinar hadden zich maar liefst 330 mensen opgegeven. De uitzending blijft nog een jaar beschikbaar om terug te kijken. Deze is toegankelijk via dezelfde link als voor de live uitzending. Leden die zich niet hadden aangemeld kunnen alsnog een login opvragen via fpg@grondbezit.nl. Leden kunnen ook, na inloggen, de sheets van de presentaties inzien. Verder heeft FPG een telefonische helpdesk geopend (fpg@grondbezit.nl of telefonisch via 0318-578 550).

FPG denkt nog na over het vervolg van deze succesvolle bijeenkomst. Suggesties van leden zijn welkom.

 

NSW voor gevorderden

De bijeenkomst werd geopend door FPG-voorzitter Roel Robbertsen. Hij liep de verschillende FPG-lobbyacties in het kader van de evaluatie NSW van de afgelopen 7 jaar langs. Dat ging van wetenschappelijk onderzoek tot het formuleren van Kamermoties. Gelet op de kritische doelstelling van de evaluatie is FPG tevreden met het uiteindelijke resultaat.

Reg van de Berg van Mommers Landgoedadvies en Patrick de Groot van Eelerwoude gingen uitgebreid in op de landgoederen die de oren moeten spitsen. Dit zijn onder andere de aanleuners met minder dan 1 hectare, de aanleuners met tussen de 1 en 5 hectare, de golfbanen, landgoederen die natuur aan het landgoed willen toevoegen, landgoederen die afzonderlijke eenheden natuur hebben kleiner dan een halve hectare, landgoederen met N13 natuur (vogelgraslanden), landgoederen die willen omzomen met natuur en buitenplaatsen kleiner dan 5 hectare met een opstal jonger dan 1950. De mogelijkheden voor het rangschikken van buitenplaatsen worden verruimd en het rangschikken van kampeerterreinen wordt eenvoudiger. Enkele landgoedeigenaren lieten na afloop weten de informatie inhoudelijk van hoog niveau te vinden maar ook een intellectuele uitdaging; het viel niet mee om alle informatie goed te verwerken! De FPG beschouwt dit als een compliment voor de sprekers alsook als een compliment voor de werkvorm. Bij ingewikkelde materie is het kunnen terugkijken van een webinar dan natuurlijk een zegen.

Openstelling

Alexander Geene van ‘t Schoutenhuis B.V. ging in op de wijzigingen in de openstellingsregels. Die lijken op het eerste gezicht niet erg wezenlijk, maar Alexander maakte duidelijk dat de regels meer mogelijkheden bieden om het landgoedbezoek, dat almaar in populariteit toeneemt, in goede banen te leiden. Met nadruk zij gezegd dat de openstelling gold, en nog steeds geldt, voor alleen wandelaars. Het is nu mogelijk om ook wandelaars de toegang te ontzeggen als zij overlastgevend gedrag vertonen. Voorheen kon dat slechts wanneer de bezoekers de flora en fauna van het landgoed schade berokkenden. Veel zaken zijn ongewijzigd gebleven, zoals de hoeveelheid padlengte, de gelijkmatige verspreiding van de paden, de openstelling tussen zonsopgang en zonsondergang en het maximaal 7 dagen per jaar mogen afsluiten van het landgoed voor schadebestrijding, populatiebeheer en jacht. Nieuw is dat ook aangelijnde honden kunnen worden geweerd, maar enkel wanneer het pad loopt door een gebied waar grote grazers lopen. Aan het slot van zijn bijdrage riep Alexander zijn gehoor op openstelling niet slechts als een last te zien, maar bovenal als een groot plezier. Een stellingname die veel landgoedeigenaren van harte onderschrijven!

Kijk voor meer informatie op deze website in het NSW-dossier