Federatie Particulier Grondbezit

Terugblik op informatieve bijeenkomst financiering woonhuismonumenten

March 15, 2021 by FPG

Donderdag 11 maart 2021 heeft de FPG, in

woonboerderij-abbeweer-winsum-baflo-535342-94b880b1

Donderdag 11 maart 2021 heeft de FPG, in samenwerking met de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe), een online informatiebijeenkomst georganiseerd,  gericht op financieringsmogelijkheden voor woonhuismonumenten.

Met inhoudelijke bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting Nationaal Restauratiefonds, zijn ruim 80 deelnemers verder geïnformeerd over processen en mogelijkheden om woonhuismonumenten in stand te houden.

 

 

Inleiding

Dhr. Eduard Haaksman, voorzitter FPMe, opende de bijeenkomst. Sinds enkele jaren werkt de FPG binnen het verband van de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren samen met Bewoond Bewaard en de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen. Deze partijen zijn sterk betrokken geweest bij de totstandkoming van de woonhuissubsidie-regeling, die sinds 1 januari 2019 in de plaats is gekomen van de fiscale aftrek van onderhouds- en instandhoudingskosten. 

Door intensief lobbywerk hebben FPG en FPMe een aantal bijstellingen en wijzigingen in de woonhuissubsidieregeling kunnen bewerkstelligen. Het credo van de Minister van OCW in het parlement is en was, dat – door de omzetting van fiscale aftrek naar een subsidieregeling – “niemand er financieel op achteruit zou mogen gaan”. Daar werken we graag aan mee, opdat we wensen dat zoveel mogelijk eigenaren/bewoners van rijksmonumenten gebruik zullen maken van deze regeling.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst vertelde in haar bijdrage over de woonhuissubsidie van de Rijksoverheid. Particuliere eigenaren en VvE’s kunnen daar ieder jaar aanspraak op maken voor de werkzaamheden van het voorgaande jaar. Zowel regulier onderhoud als restauratie vallen onder instandhoudingwerkzaamheden waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Eigenaren kunnen deze subsidie zelf vrij gemakkelijk aanvragen. De woonhuissubsidie staat van 1 maart tot 30 april dit jaar open voor een aanvraag over 2020.

Nationaal Restauratiefonds

Naast de woonhuissubsidie is door het Restauratiefonds een introductie gegeven over financieringsmogelijkheden voor eigenaren van rijksmonumenten. Het Restauratiefonds ondersteunt eigenaren om deze bijzondere gebouwen te behouden. Verder richt het Restauratiefonds zich op kennisdelen, financieren en zijn ze nauw betrokken bij de diverse monumentensubsidies.

Aanvraag goed voorbereiden

Het is verstandig om uw aanvraag goed voor te voorbereiden. Hier leest u wat u nodig heeft voor de subsidieaanvraag. U hebt bijvoorbeeld gespecificeerde facturen nodig en wanneer de subsidiabele kosten hoger zijn dan €70.000, is een inspectierapport nodig dat vóór aanvang van de werkzaamheden opgesteld is.

Monument zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonfunctie heeft? Dan kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen.