Federatie Particulier Grondbezit

Fonds ter bevordering werkgelegenheid in bos- en natuursector opengesteld

March 22, 2021 by FPG

Vanaf 1 april 2021 is het Fonds Stichting Boswerk opengesteld. 

Vanaf 1 april 2021 is het Fonds Stichting Boswerk opengesteld. In dit Fonds is het tegoed van de jaren geleden ontbonden Stichting Boswerk ondergebracht. De gelden kunnen worden aangewend ter bevordering van een structureel gezonde werkgelegenheidssituatie ten behoeve van de instandhouding van bos en landschap.

Het Fonds kan vanuit de bos- en natuursector geïnitieerde kleinschalige projecten meefinancieren die voldoen aan de doelstelling van de opgeheven Stichting. Het gaat om projecten die draagvlak hebben in de kring van werknemers en werkgevers.

Welk soort projecten?

Het gaat om verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en toegang tot de arbeidsmarkt. Uiteraard spelen daarbij de werkgevers een belangrijke rol.

Gedacht wordt aan projecten die bijvoorbeeld liggen in de sfeer van:

  • bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werknemers bij kleine werkgevers
  • bevorderen van scholing en ontwikkeling
  • verbeteren van communicatie goed werkgeverschap
  • bevorderen van stageplaatsen en – begeleiding (aandacht voor leermomenten)
  • creëren van gelegenheid voor het opdoen van werkervaring door jongeren en andere groepen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben
  • verbeteren van arbeidsomstandigheden voor geïsoleerde arbeid in bos en natuur (veiliger alleen aan het werk/contact met de ‘buitenwereld’).

De projecten dienen additioneel te zijn en mogen niet concurrerend zijn met andere projecten, activiteiten, bestaand werk of anderszins.

Beoordelingscommissie

Een groep deskundigen uit de natuur- en bossector beoordeelt de projectvoorstellen die ter financiering worden ingediend; de commissie bestaat uit een vertegenwoordiger uit de kring van de vakbonden, een uit de kring van de particuliere boseigenaren (werkgevers) en een uit de kring van de bosaannemers.

Bijdrage-aanvraag indienen met verplicht format

De bijdrage-aanvraag met de project-informatie kan worden gemaild naar Fonds Stichting Boswerk (fonds.stichtingboswerk@outlook.com). De aanvrager moet rekening houden met de criteria die het Fonds bij de beoordeling van de aanvraag hanteert.


Vragen over het Fonds en de financieringsmogelijkheden kunnen per mail (fonds.stichtingboswerk@outlook.com) worden gesteld.