Federatie Particulier Grondbezit

Terugblik Stikstofwet en -rechtenbijeenkomst 8 april 2021

April 9, 2021 by FPG

De nieuwe stikstofwet heeft groot effect op de ontwikkelingsruimte

De nieuwe stikstofwet heeft groot effect op de ontwikkelingsruimte van grondeigenaren in het buitengebied. De Eerste Kamer nam op 9 maart 2021 deze wet aan. FPG organiseerde daarom een ledenbijeenkomst op donderdag 8 april met specialisten Lubbert van Dellen, Els Harbers en Thomas Houwen. FPG organiseerde deze bijeenkomst omdat het leden wil informeren over de acties die grondeigenaren moeten ondernemen om hun landgoed of bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. Praktische stappen als vergunningsverlening, aankoop van rechten en omgang met pachtsituaties werden toegelicht.

Vergunningen op orde brengen

Lubbert van Dellen, directeur van ACCON AVM en stikstofspecialist, ziet in zijn praktijk veel stoppers maar tegelijkertijd de grootste groeistuip in jaren bij de blijvers, als gevolg van het nieuwe beleid. In zijn bijdrage zette hij op een rij wat de belangrijkste onderdelen van de nieuwe wet zijn. Van Dellen ging ook in op de betekenis van het intern en extern salderen. En gaf de FPG leden praktisch handvatten door aandacht te besteden aan de benodigde vergunning of de wijziging ervan bij de wens om het bedrijf door te ontwikkelen. Zijn hele presentatie is, nadat u bent ingelogd, hier te vinden.

2021 04 08 Stikstof-994f6cb2

Pachtverhoudingen

Els Harbers, gespecialiseerd in pachtrecht, ging in haar bijdrage in op pachtsituaties. Met name voor hoevepacht is het nieuwe stikstofbeleid relevant. De voorlopige conclusie is dat de locatiegebondenheid van stikstofrechten de rechtspositie van verpachters sterk maken. De pachter is in principe ook verplicht om de rechten bij einde van pacht op te leveren en kan deze niet zonder toestemming van de verpachter overdragen. U kunt hier de presentatie van Els Harbers hier terug vinden.

Handel in stikstofrechten

Tenslotte werd gesproken over de berekening van de waarde van en de handel in stikstofrechten. De waarde van stikstofrechten is gebaseerd op het Aerius calculatiesysteem. De calculatie wordt gebaseerd op de specifieke belasting op naastgelegen natuurgebieden. De handel is lokaal door de locatiegebondenheid van de rechten. En de waarde van rechten hangt ook af van het belang van de vragende partij. De presentatie van Lubbert van Dellen is voor leden, nadat zij zijn ingelogd, hier beschikbaar.