Federatie Particulier Grondbezit

Eelco Schurer ad interim directeur FPG

April 29, 2021 by FPG

De FPG presenteert aan haar leden een vernieuwde modelovereenkomst voor vestiging van een zakelijk recht voor de aanleg van kabels en leidingen.

De FPG presenteert aan haar leden een vernieuwde modelovereenkomst voor vestiging van een zakelijk recht voor de aanleg van kabels en leidingen. Deze is in de afgelopen maanden opgesteld door de FPG werkgroep leidingen. Hierin zitten leden en specialisten uit ons netwerk. We willen leden vragen om deze modelovereenkomst zoveel mogelijk te gebruiken en in te zetten bij overleg met leidingleggers. Evenwichtige overeenkomsten voorzien naar het oordeel van FPG in een beperkte (lange) duur, een goede (toekomst)schaderegeling en een redelijke retributie die naar keuze periodiek of voor een bepaalde tijd wordt uitgekeerd.

Model beschikbaar voor leden

Het model is beschikbaar voor leden en kan desgewenst gebruikt worden in onderhandelingen met een leidingbeheerder. Nadat u bent ingelogd, kunt u het model hier downloaden.
Het model bestaat uit een modelovereenkomst, een bijsluiter met uitleg en een annex voor uitsplitsing van de vergoedingen. Het model is zodanig van opzet dat het in de praktijk eenvoudig kan worden ingevuld en bevat de bouwstenen voor een volledige overeenkomst. De artikelen uit de modelovereenkomst kunnen ook worden gebruikt als onderdeel van een overeenkomst op maat. U kunt via ons landelijk secretariaat, regio-adviseurs of ons netwerk verder op weg worden geholpen.

Voorkom prijs geven van wettelijke rechten

Met een overeenkomst tot de vestiging van een zakelijk recht voor de aanleg van bijvoorbeeld een hoogspanningsverbindingen, een watertransportleidingen of daarbij behorende werken, voorkomt een grondeigenaar vaak een gedoogplicht(procedure). De grondeigenaar heeft er daarbij belang bij om geen wettelijk geregelde rechten prijs te geven en onnodige belemmering van de beschikkingsmacht over de grond te voorkómen.

FPG heeft daarom dit nieuwe model ZRO ontwikkeld die meer recht doet aan de positie van de eigenaar. Een overeenkomst op basis van dit model biedt de hoogst mogelijke zekerheid dat de rechtspositie van de eigenaar gerespecteerd wordt nu en in de toekomst.

Gedoogplicht in De Landeigenaar

In de aankomende landeigenaar (vakblad FPG) wordt ook aandacht besteed aan de modelovereenkomst, maar ook wat gedaan kan worden bij een opgelegde gedoogplicht. Arjan van Delden van Overwater, lid van de FPG commissie leidingen, schrijft hierover.