Federatie Particulier Grondbezit

Tweede tranche Subsidieregeling 'versneld natuurherstel' biedt weer kansen

December 13, 2021 by FPG

Op 13 december 2021 zijn de wijzigingen op de subsidieregeling versneld natuurherstel gepubliceerd. Hiermee wordt

Op 13 december 2021 zijn de wijzigingen op de subsidieregeling versneld natuurherstel gepubliceerd. Hiermee wordt €40 miljoen begin 2022 opengesteld voor natuurherstel op korte termijn. De subsidieregeling is vorig jaar voor het eerst gepubliceerd en FPG berichtte daar uitvoerig over. Verschillende leden hebben ondertussen succesvol gebruikt gemaakt van de regeling. Nu wordt de regeling dus nogmaals opengesteld met een aantal wijzigingen. De officiële publicatie van de wijzigingen vindt u hier. FPG organiseert 12 januari 2022 een digitale informatiebijeenkomst over de tweede tranche van de subsidieregeling versneld natuurherstel. FPG-leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan fpg@grondbezit.nl.

Focus blijft op herstel, maar bezit binnen N2000 niet meer leidend

Voor de aangepaste regeling komen eigenaren in aanmerking met gronden in én rondom stikstofgevoelige N2000-gebieden. U vindt hier een overzicht van de 134 aangewezen gebieden. In het eerste deel van deze regeling was het maximale aanvraagbedrag afhankelijk van het aantal hectare stikstofgevoelige Natura 2000 dat de aanvrager in het bezit had. Deze voorwaarde is nu geschrapt. In principe kan iedere eigenaar dus aanvragen, mits aan het minimale subsidiebedrag van €25.000 wordt voldaan en de stikstofgevoelige N2000-natuur wordt verbeterd of hersteld.

Subsidiabele activiteiten, ook grondverwerving mogelijk

De subsidiabele activiteiten zijn grotendeels ongewijzigd. De regeling richt zich voornamelijk op natuurherstelmaatregelen die voldoen aan de PAS-herstelstrategieën (klik hier voor informatie). Voorbeelden die hiervan zijn het gebruik van steenmeel, het inrichten van braakliggend terrein, plaggen en maaien, en hydrologische maatregelen. De maatregelen moeten de kwaliteit van stikstofgevoelige habitats, of habitats van soorten, aantoonbaar verbeteren of de oppervlakte daarvan uitbreiden. De grootste wijziging in tegenstelling tot de eerste tranche is dat grondverwerving nu wel mogelijk is. Onder voorwaarde dat het altijd met natuurherstelmaatregelen wordt gecombineerd. 

Aanvragen met hoge rangschikking krijgen toekenning

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen, een zogeheten tendersystematiek. De adviescommissie, welke de aanvragen beoordeeld, zal de aanvragen rangschikken op effectiviteit, haalbaarheid, duurzaamheid, efficiëntie en urgentie. Projecten met de hoogste rangschikking zullen worden toegekend, totdat het budget uitgeput is.

Openstellingstermijn & informatiebijeenkomst

De openstellingstermijn van deze regeling bedraagt zes weken. Aanvragen van de subsidie is mogelijk van 14 februari 2022 tot en met 11 april 2022. Het RVO adviseert om een aanvraag vóór 28 maart 2022 in te dienen. Dat biedt ruimte om de aanvraag inhoudelijk nog aan te vullen, mocht dit wenselijk zijn. Voor 12 juli 2022 moeten de aanvragen beschikt zijn. Op de website van het RVO (klik hier) vindt u een overzicht van de regeling en hoe een aanvraag kan worden voorbereid.

FPG organiseert 12 januari 2022 een digitale informatiebijeenkomst voor haar leden over de tweede tranche van de subsidieregeling versneld natuurherstel. Sprekers van LNV en RVO zullen de regeling en de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de 1e tranche toelichten. Daarnaast zal het mogelijk zijn vragen te stellen.