Federatie Particulier Grondbezit

Doorpakken op vermindering van de beschermde status wolf

April 17, 2024 by FPG

In mei 2022 heeft de FPG het voortouw genomen en een position paper over de wolf aangeboden aan de minister. 

FPG voelde zich gesteund door de 22 organisaties die het ondertekenden. Wij roepen in het paper om de twee dingen mogelijk te maken:

  1. Beheer van de wolvenpopulatie
  2. Het instellen van nulstandgebieden

Deze punten heeft FPG sindsdien op landelijk en provinciaal niveau voor en achter de schermen blijven benadrukken.

In Gelderland is een motie aangenomen waarin GS verzocht wordt

  • Zo snel mogelijk te starten met het beheren van probleemwolven;
  • Actief te lobbyen bij het Rijk en in Europa om de beschermde status omlaag te krijgen;
  • Actief te lobbyen voor een nulstandsbeleid en zodra dat mogelijk lijkt te worden een gesprek te voeren met PS daarover

Na bijna twee jaar lobbyen zijn onze punten nu dus politieke werkelijkheid geworden. Wij blijven actief op dit dossier.