Federatie Particulier Grondbezit

Programma symposium klimaatbestendige landgoederen bekend

May 16, 2024 by FPG

Op 31 mei organiseert het OPG/GPG een symposium over de rol van landgoederen betreffende klimaatverandering en wat u als eigenaar kunt doen om de effecten van klimaatverandering op verschillende aspecten van het landgoed te verzachten.

De klimaatontwrichting is de grootste uitdaging waar we als mensheid ooit voor hebben gestaan. Vroeg of laat komt iedereen er mee in aanraking. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te beperken en ons voor te bereiden op een snel veranderend klimaat, voeren we op alle domeinen van het leven veranderingen door.
Met die blik op de toekomst van het buitengebied, hebben wij ons de vraag gesteld:

Is uw landgoed klimaatbestendig?
Zo nee, wat te doen?

We zien veranderingen en wijzigingen in de leefomgeving van flora en fauna en de effecten van extremen door droogte en neerslag. Maar om de (vooralsnog) bekende effecten uit de wetenschap en beleid door te vertalen naar de praktijk, is behoorlijk ingewikkeld!
Deze uitdagingen stellen wij centraal tijdens het symposium klimaatbestendige landgoederen dat wij organiseren op vrijdag 31 mei 2024 in cultuurcentrum de Pol te Diepenheim.

Tijdens het symposium delen wij kennis van klimaatexperts en laten zien welke rol landgoederen spelen. Daarnaast kunt u in het middagdeel kiezen uit een aantal unieke deelsessies die u praktische handvatten geven om aan de slag te gaan, zoals:

– Aardkundig fundamentalisme, maatregelen aan de hand van bodem en geologie
– Rood erfgoed en aanpassingen aan opstallen en bebouwing
– Groen erfgoed, toepasbaarheid van klimaatbewust groenbeheer
– Vloeiweiden, oude watersystemen als oplossing voor nu
– Organiseren van verandering binnen het landgoed

Het volledige programma is te bekijken via deze link. Hier kunt u ook uw ticket halen (gratis voor FPG leden) en u inschrijven voor de deelsessies.
U kunt zich tot 29 mei aanmelden. Wij hopen u daar te zien.