Federatie Particulier Grondbezit

Eerste provincie maakt extra budget vrij voor toezicht en openstelling

5 juli 2017 door FPG
Labels:

Als eerste provincie maakt Utrecht extra budget vrij om de kosten van openstelling, inclusief het toezicht, te vergoeden aan natuurbeheerders en -eigenaren. De FPG zet zich samen met andere partijen al langer in voor een realistische vergoeding en roept de andere provincies op dit goede voorbeeld te volgen.

Brede steun in PS Utrecht
Via een door bijna alle partijen gesteund amendement is het budget tijdens de Statenvergadering van maandag 3 juli vastgesteld. Voorafgaand aan deze vergadering heeft het Utrechts Particulier Grondbezit, in goede samenwerking met het Utrechts Landschap en Natuurmonumenten, een brief verzonden aan de fracties met uitleg over de complexe materie en de gemaakte afspraken tot nu toe.

Kosten openstelling en toezicht gestegen
De vergoeding van de kosten die beheerders maken voor openstelling en toezicht is al langer een punt van discussie. Volgens de afspraken uit het Bestuursakkoord Natuur krijgen natuurbeheerders een vergoeding van 75% van een objectief vastgestelde standaardkostprijs, via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het afgelopen jaar zijn voor het eerst de daadwerkelijke kosten van openstelling in beeld gebracht. Met als conclusie dat deze flink hoger liggen dan tot nu toe werd aangenomen.

Utrecht toont zich betrouwbare partner
De provincies hebben echter geen rekening gehouden in hun begroting met de gestegen kosten, waardoor deze op eigenaren en beheerders afgewenteld dreigen te worden. De provincie Utrecht loopt nu voorop door de afgesproken werkwijze toch te volgen en daar ook financiële middelen voor vrij te maken. Voor beheerders in Utrecht betekent dit concreet een openstellingsbijdrage van €54,- per hectare per jaar, waarvan €17 euro specifiek voor het toezicht. De hoogte van de vergoeding is nu nog €33,- per hectare.

Een andere discussie die nog loopt in de provincies gaat over de minimale omvang van de natuurcollectieven, nu meestal 75 hectare. Een aantal provincies overweegt om deze hectaregrens op te hogen.

Lees ook: