Federatie Particulier Grondbezit

Laatste eindjes fiscale aftrek Rijksmonumenten

27 december 2018 door FPG

Eigenaren van Rijksmonumenten ontvangen de laatste week van december een

Eigenaren van Rijksmonumenten ontvangen de laatste week van december een brief van RCE over het einde van de fiscale aftrek voor particuliere Rijksmonumenten per 1 januari. De brief gaat ook in op vervangende subsidieregeling voor instandhoudingskosten (onderhouds- en restauratiekosten). FPG houdt de vinger aan de pols dat ook de laatste toezeggingen van de minister, onder andere over fiscaal transparante NSW BV's, goed worden opgenomen in de vervangende subsidieregeling.

De Eerste Kamer ging op 18 december definitief akkoord met de afschaffing van de fiscale aftrek. Wel zorgde de Eerste Kamer er nog voor dat ook de positie van fiscaal transparante NSW (landgoed) BV's in de vervangende subsidie goed is geregeld. Dat laatste was waar in het bijzonder FPG zich erg hard voor maakte.

Fiscaal transparante NSW BV's

De minister heeft haar toezegging aan de Kamer over fiscaal transparantie NSW-BV's (en NV's) bevestigd in een Kamerbrief (hier). In die Kamerbrief zegt de minister toe de doelgroep van de vervangende subsidieregeling zo te veranderen dat de aandeelhouders van een transparante BV of NV met een landgoed voor hun woonhuis-rijksmonumenten subsidie kunnen ontvangen in de specifieke vervangende subsidieregeling. Er gelden daarbij geen minimum of maximum aanvraagbedragen voor de subsidies. Met name CDA-kamerlid Marnix van Rij heeft deze toezeggingen van de minister afgedwongen.

Op basis van de aanpassing hebben ook deze eigenaren de keuze om de subsidie aan te vragen in het kader van de woonhuisregeling of in het kader van de meer algemene SIM-regeling. FPG houdt nog de vinger aan de pols dat de toezegging in praktisch vorm voor de BV of NV gestalte krijgt in de regeling.

Ook voor groen

De wijziging over NSW BV's volgt nadat eerder de Tweede Kamer al afdwong dat de regeling ook openstaat voor particuliere eigenaren die niet in het woonhuis wonen. Laatste was ook een specifiek lobbypunt van vooral FPG.

Op verzoek van FPG is in de Kamerbrief bevestigd dat de aanpassing ook betrekking heeft op eventuele tot die rijksmonumenten behorende en als zodanig (mee)beschermde tuin die deel uitmaakt van het landgoed.

Lange historie, intense discussies

FPG was principieel tegen de afschaffing van de fiscale aftrek. In ons verzet trokken we op samen met FPME en VPHB. Inzet was daarbij ook dat (alle) particulieren die van de fiscale aftrek gebruik konden maken, niet de dupe worden van de stelselwijziging. De verschillende organisaties kozen daarbij verschillende speerpunten. Dit heeft geleid tot aanmerkelijke verbeteringen in de vervangende subsidieregeling. De discussie over die regeling was intens. Nadat oorspronkelijk (2016) geen specifieke regeling was voorzien, kwam het nieuwe kabinet, in de persoon van minister Ingrid van Engelshoven wel met zo’n voorstel. Bovendien verhoogde zij allengs het budget daarvoor. Daarover was ook goed overleg mogelijk met minister en departement. Door inzet van Tweede Kamer en Eerste Kamer vonden verdere verbeteringen plaats. Wat blijft is dat niet-monumentale onderdelen niet subsidiabel zijn.

Zie ook onze eerdere berichten over de fiscale aftrek en vervangende subsidieregelingen:

19-09-2018 Regeling particuliere eigenaren rijksmonumenten inmiddels aangepast 

12-09-2018 Kamer dwingt minister tot aanpassing subsidieregeling monumentenonderhoud 

18-10-2018 Afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten steeds dichterbij

07-09-2018 Dinsdag Kamerdebat over fiscale aftrek Rijksmonumenten

25-06-2018 'Afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten per 2019'

17-11-2016 Bussemaker wil monumentenaftrek nu in 2018 afschaffen, Kamer geïrriteerd