Federatie Particulier Grondbezit

Vraagstuk boa-capaciteit: wel urgent maar niet opgelost

4 februari 2020 door FPG

FPG is van mening dat er volstrekt onvoldoende voortgang wordt

FPG is van mening dat er volstrekt onvoldoende voortgang wordt geboekt bij de uitvoering van het plan van aanpak versterking toezicht en handhaving buitengebied. Eind januari hebben FPG en Natuurmonumenten namens het boa-werkgeversoverleg, waar alle particuliere boa-werkgevers in zijn vertegenwoordigd, hun ongenoegen daarover hard op tafel gelegd. Dit gebeurde tijdens een speciaal daarvoor ingelast overleg met topambtenaren van de ministeries van J&V en LNV. Er worden geen concrete stappen gezet en te weinig urgentie gevoeld, vindt FPG.

FPG is vooral ontevreden dat er geen schot zit in de discussie over budget of capaciteit voor meer groene boa’s. In eerdere correspondentie met de Kamer werd daar door de minister wel mee geschermd. Een voorbeeld is de beantwoording van vragen van D66-lid Den Boer over dit onderwerp (zie hier). De minister zal binnenkort de Kamer informeren over de voortgang van het plan van aanpak; wij hebben gevraagd ons ongenoegen over het capaciteitsvraagstuk daarin mee te nemen. Het is nu afwachten hoe dat geformuleerd wordt.

FPG is van mening dat het niet zo kan zijn dat eigenaren opdraaien voor handhaving van openbare orde en veiligheid. De essentie daarvan wordt door de ministeries erkend, maar dit leidt nog niet tot concrete stappen.

Enquête groene boa

Tijdens het overleg hebben FPG en Natuurmonumenten ook de resultaten van onze enquête onder groene boa’s nogmaals toegelicht, die de “sense of urgency” onderschrijft. Boa’s ervaren meer incidenten en een onveilig gevoel, hebben extra middelen nodig en vinden de samenwerking met politie onvoldoende. Richting de begrotingsbehandeling van J&V in het najaar van 2019 hebben we daar ook al aandacht aan besteed. (Zie ons bericht daarover hier.)

Hoe verder?

Duidelijk is dat het plan van aanpak de problematiek rond boa’s niet zal oplossen. Het plan gaat vooral over kleine stapjes en efficiënter samenwerken, maar daarmee lossen we het capaciteitsvraagstuk niet op. We richten onze pijlen nu op het algemeen overleg Boa op 25 maart, waar we Kamerleden zullen informeren over de ontstane impasse.

Achtergrond

Meer over het plan van aanpak handhaving en toezicht leest u hier.