Federatie Particulier Grondbezit

Glaskabelleggers schenden eigendomsrecht

26 februari 2020 door FPG

Heel wat grondeigenaren ervaren problemen bij de aanleg

Heel wat grondeigenaren ervaren problemen bij de aanleg van glasvezel, zo bleek uit de bijeenkomst van UPG/GPG/FPG op 30 januari in Ede. Kabelleggers betreden grond zonder dat daarvoor toestemming is verleend en het komt regelmatig voor dat zonder toestemming al met de aanleg begonnen is. Niet zelden is er zonder wetenschap van de grondeigenaar zelfs al glasvezel aangelegd. Deze handelwijze kan niet door de beugel.

Gedoogplicht, afspraken en schadevergoeding

In bepaalde gevallen kan voor de grondeigenaar sprake zijn van gedoogplicht. Gedoogplicht geldt echter niet in alle gevallen. Gedogen betekent ook niet dat het telecombedrijf zo maar aan de gang mag gaan. Grondeigenaren kunnen het werk stil laten leggen wanneer dit gebeurt.

Het telecombedrijf moet met de grondeigenaar afspraken maken over de duur van de overeenkomst, de grootte van de werkstrook, de diepteligging van de kabel, de kenbaarheid van de aanwezigheid van de kabel voor opvolgende grondeigenaren/-gebruikers en aangeven wat gedoogd moet worden.

Daarnaast moet alle schade aan eigendommen bij het uitoefenen van het gebruiksrecht alsmede schade aan gewas en bomen zonder meer worden vergoed, vindt FPG.

Overleg telecombedrijven herstart?

De FPG heeft in 2018 samen met Staatsbosbeheer, LTO, Natuurmonumenten en de Landschappen het initiatief genomen voor een overleg met de telecomsector over een marktconforme schadevergoeding, een modelcontract en een uitvoeringsprotocol. Eind vorig jaar zijn deze onderhandelingen stukgelopen omdat de telecomsector niet bereid was marktconforme tarieven te betalen. Onlangs ontving de FPG een brief van de telecomsector dat ze toch verder willen praten over de vergoedingen. De gezamenlijke grondeigenaren hebben dit nu in beraad.

In het zomernummer van de Landeigenaar verschijnt een uitgebreid artikel over de gedoogplicht bij glasvezelkabels.