Federatie Particulier Grondbezit

Brandpreventie bij droogte

9 april 2020 door FPG

Het gevaar voor natuurbranden is weer uiterst actueel.

Het gevaar voor natuurbranden is weer uiterst actueel. Op korte termijn zijn er voor bezoekers en terreineigenaren een aantal maatregelen mogelijk ter preventie, maar vooral om schade bij een eventuele brand te beperken. We brengen deze graag weer onder de aandacht. 

Informatie brandpreventie voor bezoekers:

 1. Parkeer uw auto met de uitlaat richting de weg en niet richting de bosrand of het gras. De temperatuur van een uitlaat is na een autorit al snel heet genoeg om droog gras te laten branden.
 2. Gooi geen glaswerk of plastic flesjes in de natuur. Dit is normaal gesproken al een doodnormale regel maar bij warm weer functioneert glas en het water in een flesje als een vergrootglas waardoor direct brandgevaar ontstaat.
 3. Rook niet. Ook als u uw sigaret netjes dooft en weggooit in een prullenbak, is het risico van brandende asdeeltjes groot.
 4. Houd bij het parkeren rekening met waterwinplaatsen en aanrijdroutes voor hulpdiensten, blokkeer deze niet en parkeer alleen op de aangewezen plekken.
 5. Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst.

Informatie voor bezoekers bij uitslaande brand:

 1. Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
 2. Loop daarbij niet voor de brand uit, of in de richting waarin de brand zich verspreidt maar haaks op de brand waarmee u de kans verkleint dat de brand u inhaalt.
 3. Wees extra alert in natuurgebieden met heide en dennenbos. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.
 4. Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek te komen, zoals een openbare weg of groot verhard terrein.
 5. Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Kijk in uw omgeving of u herkenningspunten hebt, zoals straatborden, nummers op banken of het nummer van een ANWB-paddenstoel.

Voorbereiding voor terreineigenaren:

 1. Zorg dat u een goed overzicht heeft van de beschikbare waterwinplaatsen op uw terrein en/of informeer bij omliggende terreineigenaren waar er op hun terrein putten aanwezig zijn waarvan hulpdiensten in geval van nood gebruik kunnen maken.
 2. Zorg ervoor dat toegangspaden snel toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdiensten. Slagbomen die op slot staan zorgen vaak voor vertraging.
 3. Alarmering - zorg dat de namen van uw contactpersonen en calamiteitenmedewerkers bekend zijn bij de meldkamer.
 4. Voor meer informatie voor eigenaren over met name maatregelen voor de langere termijn, lees de brochure ‘Risicobeheersing natuurbranden’ van de VBNE, waarbij FPG is aangesloten.

Dit artikel verscheen eerder op 24 juli 2018.