Federatie Particulier Grondbezit

Concrete voorstellen besteding LNV-budget natuurherstel

9 april 2020 door FPG

FPG is van mening dat ook particuliere eigenaren betrokken 

FPG is van mening dat ook particuliere eigenaren betrokken moeten worden bij de besteding van extra budget voor natuurherstel dat het kabinet onlangs beschikbaar stelde. FPG heeft met oog daarop deelgenomen aan de uitvraag van het ministerie van LNV naar mogelijke voorstellen voor dat budget. De eerste inventarisatie van FPG heeft geleid tot 47 concrete projectvoorstellen. Deze voorstellen zijn onder de aandacht van LNV gebracht.

Voorstellen voor natuurherstel en natuurbank

De voorstellen van onze leden zijn met hun instemming op 8 april naar het ministerie gestuurd, onder voorwaarde van vertrouwelijkheid. Het betreft zowel voorstellen voor versneld natuurherstel als voorstellen voor de natuurbank die LNV wil instellen. Ook de terreinbeherende organisaties zoals Staatbosbeheer, Provinciale Landschappen en Natuurmonumenten leverden voorstellen in. Daarnaast reageerden een aantal provincies.

Budget

Het eerste budget voor natuurherstel (€250 miljoen) is eerder dit jaar gereserveerd in het kader van de stikstofcrisis (hier). Het kabinet was voornemens om ook voor volgende jaren extra geld hiervoor uit te trekken (300 miljoen euro per jaar). Of dat laatste voornemen standhoudt na de coronacrisis is onbekend.

Vervolg

Op basis van haar uitvraag wil het ministerie beoordelen waar en in welke vorm financiële ondersteuning het beste ingezet wordt en via welke regelingen. Onduidelijk is echter hoeveel tijd dit vergt en hoe provincies hierin worden betrokken. De contacten tussen LNV en FPG hierover zijn wel uitstekend. Binnenkort verwachten we van het ministerie nadere informatie over vervolgstappen en planning.

Aanvullende concrete projectvoorstellen voor LNV blijven welkom bij FPG. Informatie over de criteria die LNV bij de uitvraag stelde en het bijbehorende format vindt u hier.