Federatie Particulier Grondbezit

Hoge ambitie Europese Commissie bij Farm to Fork-strategie

26 mei 2020 door FPG

Terwijl de onderhandelingen voor het nieuwe 

Terwijl de onderhandelingen voor het nieuwe GLB volstrekt vastzitten door de gevolgen van de coronacrisis, presenteerde de Europese Commissie de zogenaamde ‘Farm to Fork’-strategie. Deze strategie is gericht op een eerlijk, gezond en milieuvriendelijke voedselsysteem. De meest in het oog springende plannen zijn een halvering van het gebruik van gewasbescherming, 20% afname kunstmestgebruik, halvering antibioticagebruik, en meer dan een verdubbeling van het biologisch landbouwareaal. Deze doelen moeten vóór 2030 gerealiseerd zijn. In haar reactie wijst FPG samen met ELO met name op het belang van een duidelijke financiële onderbouwing van deze plannen. FPG is voorstander van verduurzaming van de voedselproductie maar dit moet wel op een economisch duurzame wijze.

EU moet gevolgen van plannen duidelijk onderkennen

De van de Commissie plannen zijn erg ambitieus. FPG is het dan ook eens met het belangrijkste kritiekpunt van de European Landowners Organisation (ELO) (klik hier voor artikel ELO). De ELO stelt dat de EU de effecten van deze plannen op de voedselprijzen en landbouwinkomsten duidelijk moet erkennen. Een analyse van deze gevolgen moet dan ook een integraal onderdeel uitmaken van het proces. Volgens ELO onderkent de Europese Commissie onvoldoende dat de voedselprijzen voor consumenten zullen stijgen. Evenzeer onderschat de Commissie de kosten die gepaard gaan met het omzetten van landbouwgrond naar natuur. Dat laatste geldt zeker ook voor Nederland waar momenteel de provincies er niet eens in slagen om de huidige natuurambitie te realiseren.

Geen uitbreiding Natura 2000-gebieden in Nederland

Vanuit het Europees Parlement heeft CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik zich met name kritisch uitgelaten over het onderdeel natuur. Zij drukt het kabinet op het hart nooit akkoord te gaan met de aanwijzing van nog meer N2000-gebieden in Nederland. Hierbij wijst ze naar de stikstofcrisis en de gevolgen hiervan voor burgers en bedrijven.

Duidelijkheid over budget nodig

FPG benadrukt dat het essentieel is dat er duidelijkheid komt over het budget voor deze plannen. Wanneer dergelijke ambitieuze plannen gepresenteerd worden zonder onderbouwing en zonder duidelijk inzicht in de financiering, worden irreële verwachtingen geschept.

Wat er gebeurt wanneer financiële middelen onvoldoende duidelijk geserveerd worden, zien we in Nederland al duidelijk genoeg. De vrije ruimte van het GLB-budget is hier al ettelijke malen vergeven aan Veenweide, de Bodemstrategie, Biodiversiteit, en natuurinclusieve landbouw. FPG vindt het wel heel creatief om hetzelfde geld op zes verschillende manieren uit te geven. FPG gaat veranderingen niet uit de weg maar heeft wel geleerd dat ambities in lijn moeten zijn met de beschikbare middelen wil er daadwerkelijk sprake zijn van resultaat.

GLB overschaduwd door coronacrisis

Uiteindelijk moet de regelgeving opgenomen worden in de nationale actieplannen die onderdeel worden van het nieuwe GLB dat naar verwachting pas vanaf 2023 in gaat.

Over de meerjarenbegroting wordt aankomende week weer overlegd. Het is echter duidelijk dat de gesprekken over het GLB volledig overschaduwd worden door de coronacrisis en het gesteggel over het op te zetten van het herstelfonds.

FPG vindt dat ervoor gewaakt moet worden dat de ambitie niet veel groter is dan de financiële polsstok. Als er geen extra geld voor het GLB komt, zal de Farm to Fork strategie zeker niet slagen.