Federatie Particulier Grondbezit

Minister wil meer ruimte voor verpachter voor voorwaarde aan duurzaam grondgebruik

25 september 2020 door FPG

Minister Schouten wil in de herziening van het pachtstelsel meer mogelijkheden bieden aan verpachters om eisen te stellen aan het grondgebruik.

Minister Schouten wil in de herziening van het pachtstelsel meer mogelijkheden bieden aan verpachters om eisen te stellen aan het grondgebruik. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen over de pachtnormen (klik hier voor volledige beantwoording). De minister wil nog voor het einde van 2020 haar herziening van het pachtstelsel presenteren.

Verpachters moeten eisen kunnen stellen aan grondbeheer

In haar beantwoording geeft Schouten aan dat zij het belangrijk vindt dat alle grond in Nederland duurzaam beheerd wordt. Om dit te stimuleren wil ze bij de herziening van het pachtstelsel meer ruimte bieden aan verpachters om eisen te stellen aan het grondbeheer door de pachter. FPG is blij dat de minister hiermee verpachters meer mogelijkheden biedt om afspraken te maken met pachters, FPG pleit hier al langer voor.

Alle gronden gelijk behandelen

Waar de minister verpachters de mogelijkheid wil bieden om eisen te stellen aan het grondbeheer door de pachter, wil zij vanuit het Rijk hierover geen verplichtingen opleggen. Ook ziet de minister niets in een verplichte pachtverlaging bij duurzaam bodembeheer. FPG is tevreden dat de minister hiermee gehoor geeft aan een deel van de aanbevelingen van FPG.

Regulier pacht blijft verder grotendeels ongewijzigd

Zoals de minister al herhaaldelijk heeft aangegeven, wil ze reguliere pacht verder grotendeels ongemoeid laten. Minister Schouten blijft zich richten op lange pachtcontracten met een vaste prijsstelling. FPG is teleurgesteld dat hiermee de kern van de problematiek van het huidige pachtstelsel onopgelost blijft. Het huidige pachtstelsel gaat gebukt onder een overmaat aan dwingend recht, zoals continuatierecht, voorkeursrecht, pachtprijstoets en recht op indeplaatsstelling.

Door de toenemende en oneerlijke belastingdruk door de vermogensrendementsheffing moeten bovendien steeds meer verpachter geld toeleggen bij reguliere pacht. Hierdoor zal het reguliere pachtareaal steeds verder achteruit gaan. Bij de presentatie van de nieuwe pachtnormen bleek al dat in maar liefst 56% van de landbouwgebieden de pachtprijs lager is dan de vermogensbelasting (klik hier). Met de lastenverzwaring als gevolg van het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2021 is deze situatie alleen maar meer verslechterd (klik hier).