Federatie Particulier Grondbezit

11/27/2020

27 november 2020 door FPG

Op dinsdag 3 november is de geactualiseerde Rode 

Op dinsdag 3 november is de geactualiseerde Rode lijst gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze nieuwe Rode lijst zijn het haas en het konijn toegevoegd aan de laagste bedreigingscategorie (klik hier voor de publicatie). De minister heeft bij de publicatie aangegeven de instandhouding van het haas en konijn niet in het geding is en dat de jacht op deze soorten open blijft. Desalniettemin heeft de publicatie nogal wat stof doen opwaaien bij eigenaren, jagers en dierenbeschermers

Basisrapport Rode lijst

De gepubliceerde rode lijst is integraal overgenomen uit het 'Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren 2020 volgens Nederlandse en IUCN-criteria’_ opgesteld door de Zoogdiervereniging in opdracht van de Minister van LNV. Volgens dit rapport en daarin verwoorde wetenschappelijke inzichten wordt de hazen- en konijnenpopulatie bedreigd. Voor het konijn zijn de hoofdoorzaken: Ziekten, predatie en inkrimping van geschikte leefomgeving. Voor het haas zijn dit: verandering in landgebruik, grootschalige gemechaniseerde landbouw, verlies van landschapselementen en predatie. In wetenschappelijk onderzoek is tevens vastgesteld dat jacht, zoals we die in Noordwest Europa kennen, geen effect heeft op populatietrends van het haas.

Respect voor eigendom

In haar reactie op de ontstane commotie heeft Minister Schouten aangegeven dat de jacht op het haas en het konijn openblijft. De soorten worden dus niet van wildlijst afgehaald. Dit zou ook een inperking van het eigendomsrecht betekenen.

Volgens FPG zijn eigenaren  goed in staat om samen met jagers het wildbeheer te verzorgen. Het huidige systeem van wildbeheer werkt goed. Jachthouders zijn op grond van de Wet natuurbescherming ook gehouden om een redelijk stand van de in zijn jachtveld aanwezige wildsoorten te waarborgen.